Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Efterlysning fra erhvervslivet:
Sprogstrategi skal få flere unge til at vælge fremmedsprog

Markant fald i unges søgning til sprogfag på ungdomsuddannelserne får Midtjylland til at lave sprogstrategi.

MIDTJYLLAND: Region Midtjylland vil til livs, at mange unge de senere år er begyndt at droppe sprogfagene på ungdomsuddannelserne. Regionen har vedtaget en sprogstrategi, og baggrunden er bl.a. et markant fald i søgningen til sprogfagene på ungdomsuddannelserne.

Antallet af studenter med tre eller flere sprog er faldet fra op mod 40 til fire pct. i 2016. Det betyder, at sproguddannelserne lukker, og der bliver færre sprogundervisere. Det kan få store konsekvenser for virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft. Fx mangler en tredjedel af Region Midtjyllands virksomheder medarbejdere, der behersker tysk.

- Vi har en vigtig forpligtelse til at sikre vores unge mulighed for at tilegne sig de kompetencer, de har brug for på fremtidens arbejdsmarked. Det gælder ikke mindst sprog, som er helt afgørende for et videns- og eksportland som Danmark. Det er en udfordring, der skal løses i fællesskab. Derfor er jeg glad for, at sprogstrategien bygger på et bredt partnerskab, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Strategien skal bl.a. gøre det nemmere at samarbejde om sprogundervisning på tværs af ungdomsuddannelser. På gymnasierne har reformen fra 2017 været med til at sætte en kæp i hjulet for sprogene, mener rektor på Horsens Gymnasium & HF Flemming Steen Jensen, der er formand for det regionale sprogudvalg, der blev nedsat i 2019 og nu har samlet sine anbefalinger.

- Sprogfagene har desværre været under pres gennem flere år, og en utilsigtet konsekvens af den seneste gymnasiereform fra 2017 er, at det samtidig er blevet sværere at prioritere sprog med de nye studieretninger. Derfor skal vi arbejde med udfordringen på flere planer. Vi skal styrke de unges motivation for at lære sprog – fx i kombination med andre kompetencer – og vi skal gøre det enkelt for dem at vælge sprogfagene til, siger han.

Fire fokusområder i sprogstrategien

 1. Grundskolen og læreruddannelsen
  Alt for få unge prioriterer sprogfag – og der mangler undervisere med sprogfagskompetence. Derfor behov for styrket dialog med de midtjyske kommuner og VIA University College om et langsigtet samarbejde om uddannelseskæden for fremmedsprog.
 2. Ungdomsuddannelser 
  Nuværende studieretninger gør det svært for de studerende at prioritere fremmedsprog. Derfor behov for styrket dialog med Danske Gymnasier, Danske Erhvervsskoler- og Gymnasier, elevorganisationerne og Danske Regioner med henblik på et fælles indspil til Undervisningsministeriet.
 3. Sproguddannelser på universitetet
  Da dimensionering af sprogfag er baseret på de seneste års ledighedstal, skuer den bagud og baserer sig på de efterhånden ganske få kandidater, som uddannes. Derfor behov for styrket dialog med Aarhus Universitet og Dansk Industri med henblik på et fælles indspil til Uddannelses- og Forskningsministeriet.
 4. Efter- og videreuddannelse
  Livslang læring gælder også sprogområdet. Derfor behov for styrket dialog med relevante aktører for at sikre og medvirke til, at der findes tilstrækkelige efter- og videreuddannelsestilbud i regionen.

Kilde: Region Midtjyllands Strategi for Fremmedsprog

ibs