Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Spædbørn i familiepleje giver gode resultater

Center for Socialfaglig Udvikling har evalueret 19 spædbørn i Aarhus, der er blevet anbragt i familiepleje inden for det første leveår
16. DEC 2011 14.22

AARHUS: Gennem halvandet år har Aarhus Kommune døgnanbragt 19 spædbørn i plejefamilier. Samtlige børn er blevet evalueret af Center for Socialfaglig Udvikling for at vurdere, om plejeindsatsen har givet børnene trygge rammer og en sund udvikling.

Evalueringen viser, at børnene har udviklet sig positivt og tilfredsstillende både helbredsmæssigt, motorisk, kognitivt, socialt og følelsesmæssigt. Fire af børnene er blevet hjemgivet til deres biologiske forældre, som i forløbet har udviklet tilstrækkelig forældreevne gennem hjælp fra forvaltningen og plejefamilierne.

- Børn har ret til en tryg familie, som ramme om deres opvækst – også hvis de ikke kan bo hjemme hos mor og far. Derfor har vi lagt en familieplejestrategi, der udvikler plejeindsatsen, så flere anbragte børn kan tilbydes en plejefamilie. Det gælder også de helt små børn. Det er den rigtige vej at gå, og det understøttes af de gode resultater i Spædbørnsprojektet, siger rådmand Hans Halvorsen.

Ikke belæg for kritik
Projektet har evalueret børnenes udvikling på en række parametre, og både plejeforældre, biologiske forældre, familieplejekonsulenter og sagsbehandlere har deltaget i undersøgelsen gennem interviews og spørgeskemaer.

Projektet viser i hovedtræk, at:

• børnene har en fast døgnrytme, virker glade og nysgerrige og kan give udtryk for deres behov
• plejefamilierne besidder de nødvendige ressourcer og kompetencer og forstår barnets basale behov
• 11 af de 12 plejefamilier, der har kontakt til de biologiske forældre, kan samarbejde med forældrene
• alle plejefamilier på nær en vurderes at kunne beholde barnet i mange år
• alle plejefamilier er tilfredse med støtten fra familieplejekonsulenterne, mens to plejefamilier er utilfredse med kontakten med sagsbehandlerne

Psykolog Marianne Brix Hvillum er projektleder på Spædbørnsprojektet, og hun finder det interessant, at resultaterne er så markant positive.

- Vi har altid vidst, at familiepleje er et godt tilbud, fordi børn, der har fået en omtumlet start på livet, i mange tilfælde har brug for et nært omsorgsmiljø med stabile voksenrelationer. Men det er bemærkelsesværdigt, at evalueringen er så entydigt positiv. Familiepleje kritiseres ofte fra socialfaglig side, men når vi ser på dokumentationen – og her tænker jeg ikke kun på Spædbørnsprojektet – er der ikke belæg for den hårde kritik. Tværtimod.

Resultaterne fra Spædbørnsprojektet vil nu blive indarbejdet i Aarhus Kommunes familieplejestrategi. Strategien sigter mod at udvikle forskellige typer af familieplejetilbud, herunder forstærket familiepleje, hvor pædagogisk og socialfaglig ekspertise i højere grad skal indgå på familieplejeområdet.

Det er målet, at omkring fire ud af ti børn, der skal anbringes, skal tilbydes en plejefamilie.

Foto: http://www.flickr.com/photos/mujitra/2933605871/

lcl