DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Socialrådgivere ude på skoler og i dagtilbud gør en forskel i Rudersdal

12 forebyggende socialrådgivere og familiebehandlere har betydet en klar stigning i de tidlige, forebyggende indsatser.

RUDERSDAL: 12 forebyggende socialrådgivere og familiebehandlere er siden august 2020 rykket ud på Rudersdal Kommunes skoler, og det har gjort en forskel. Med en klar stigning i de tidlige, forebyggende indsatser til børnene og deres familier bliver der taget hånd om de små problemer, inden de vokser sig store og komplekse, lyder det fra kommunen.

Som en del af kommunens forebyggende socialfaglige indsats har alle skoler og dagtilbud derfor haft tilknyttet en fast forebyggende socialrådgiver og familiebehandler fra begyndelsen af skoleåret 2020.

- Mange af de børn og familier, vi hjælper, har gået med bekymringerne i et stykke tid uden at vide, hvem de skulle henvende sig til. Vi er blevet mere synlige nu, og det har betydet flere tidligere indsatser, hvor vi har sat hurtig ind med en koordineret og sammenhængende indsats, fortæller forebyggende socialrådgiver Lotte Pilgaard Jørgensen.

Transparens

Hun fungerer ligesom resten af de forebyggende socialrådgivere som sparringspartner for forældre og personale på skoler og i dagtilbud, når der er en bekymring. Det kan være en usikkerhed om trivsel for et barn eller en familie, eller det kan være at deltage i møder sammen med forældre, så der er større mulighed for en fælles, helhedsorienteret indsats.

En forebyggende indsats kan fx være rådgivende eller vejledende samtaler, børnesamtaler, ungesamtaler og forældresamtaler samt terapeutiske forløb. De tilrettelægges sammen med forældrene efter en fælles vurdering mellem socialrådgiver og familiebehandler.

Familierne er hele tiden inddraget i alle vurderinger, og der arbejdes med en meget høj grad af transparens i samarbejdet. Der lægges vægt på en synlig og mærkbar inddragelse af de lærere og pædagoger, som har det daglige samvær med børnene.

ka