Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Socialrådgiver rykker ud på skole og daginstitutioner

I et toårigt pilotprojek flytter en socialrådgiver ti timer ugentligt ud på en skole og daginstitutioner i Roskilde
17. JUN 2011 11.39

ROSKILDE: Kan en socialrådgiver, der flytter ud på en skole eller i en daginstitution, forebygge, at et barn må tages ud og flyttes til et andet tilbud, fordi barnet ikke længere kan rummes i skolen eller institutionen?

Spørgsmålet vil formentligt kunne besvares om to år, når et pilotprojekt, der begynder efter sommerferien, er slut.
- Vi har gennem nogle år desværre set en stigende tendens til, at børn ikke længere kan rummes inden for den normale hverdag og undervisning. Det er børn, som ikke trives og ofte har en meget forstyrrende adfærd. I de tilfælde, hvor årsagen er problemer i barnets familie, vil vi forsøge om vi kan få taget fat i problemerne inden det fører til, at barnet må flyttes, siger formanden for Forebyggelses- og Socialudvalget Morten Gjerskov.

Han ser indsatsen som en afprøvning af nye metoder i den sammenhængende børnepolitik, som måske kan føre til færre såkaldte underretninger til forvaltningen om, at børn og unge ikke længere kan rummes i daginstitutioner og skoler. Og dermed forebygges måske også en skæv udvikling, der kan føre til yderligere sociale problemer, kommunen må tage sig af.

Pilotprojektet gennemføres i et samarbejde med skole- og børneområdet, og formanden for Skole- og Børneudvalget Henrik Stougaard er helt med på ideen.

Socialrådgiveren skal være ti timer om ugen på skolen og ti timer på daginstitution. Meningen er, at skolens og dagtilbuddets ledelse og medarbejdere i et tæt samarbejde med socialrådgiveren, forældrene og barnets øvrige netværk skal finde løsninger på problemerne, inden de vokser sig store. Efter den toårige forsøgsperiode bliver indsatsen evalueret, så det kan ses, om den har ført til færre underretninger.