Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Socialmininster: Udsatte unge skal have særlige startboliger

Benedikte Kiær (K) foreslår, at der oprettes særlige startboliger til unge med sociale eller psykiske problemer, for eksempel tidligere anbragte
29. JUL 2011 11.43

Det kan være en stor omvæltning for udsatte unge at flytte i egen bolig. Derfor foreslår socialminister Benedikte Kiær, at der etableres startboliger for unge med særlige problemer. Den nye boligform skal sikre, at de unge kommer godt i gang med tilværelsen som voksen med uddannelse, arbejde og egen bolig. Det oplyser Socialmininisteriet.

Startboligerne er målrettet unge med for eksempel psykiske vanskeligheder eller sociale problemer. Det kan eksempelvis være tidligere anbragte, som ikke har forældre eller netværk, der kan hjælpe dem, hvorfor de har brug for en hjælpende hånd til at komme i gang med voksenlivet.

- Startboligerne skal sikre, at unge med særlige problemer kommer godt fra start, og at deres problemer ikke forværres. På den måde styrker vi den tidlige forebyggende indsats og hjælper de unge godt på vej i voksenlivet, siger Benedikte Kiær.

En startbolig skal fungere som en overgangsbolig for udsatte unge i alderen 18-24 år, der ikke er parate til at bo alene i en almindelig bolig. Startboligerne kan både være bofællesskaber og selvstændige boliger og skal have tilknyttet sociale viceværter. De sociale viceværter skal sikre et godt og trygt miljø og fungere som rådgivere og støttepersoner for de unge. De skal også være med til at sikre, at de unge kommer i gang med en uddannelse eller får et arbejde.

Startboligerne skal supplere de nuværende kommunale tilbud og kan drives af både boligorganisationer og frivillige organisationer. Benedikte Kiær vil præsentere forslaget i forbindelse med efterårets satspuljeforhandlinger.

krn