Ugen der gik:
Snavs, bedrag og store økonomiaftaler

Ud over økonomiaftaler for både kommuner og regioner bød ugen på sager om folkevalgte og offentligt ansatte på kant med loven. Og på den officelle start for et nyt parti og fortsat frafald i et gammelt.
11. JUN 2022 9.28

Folkevalgte og offentligt ansatte rager også uklar med love og regler, og denne uge satte måske punktum for en meget omtalt sag fra Fredericia mod den tidligere borgmester Jacob Bjerregaard (S) og tidligere kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe. Anklagemyndigheden vurderede nemlig, "det ikke under en straffesag kan bevises, at de to har gjort sig skyldige i grove eller oftere gentagne forsømmelser eller tilsidesættelse af deres pligter."

Sagen drejer sig bl.a. om den tidligere borgmesters køb af en byggegrund. Men måske sagen alligevel ikke er helt slut, for det konservative byrådsmedlem Tommy Rachlitz Nielsen vil rejse sagen i økonomiudvalget og bede kommunen om at påklage afgørelsen. Sideløbende kræver Djøf på vegne af den tidligere kommunaldirektør erstatning for uberettiget fyring - voldgiftsagen begynder den kommende uge.

Til gengæld valgte Sorøs tidligere kommunaldirektør Søren Søndergaard Kjær ikke at anke en tidligere dom for bedrageri med kommunens kreditkort. Og i Randers blev en varetægtsfængsling af en plejehjemsansat forlænget med yderligere fire uger, mens hendes forbindelse til medicinforgiftning og dødsfald undersøges yderligere.

Ellers var ugen i høj grad i økonomiens tegn, da både KL og Danske Regioner landede økonomiaftaler for 2023 med regeringen. En "kriseaftale", kaldte KL aftalen torsdag. En aftale hvor der er lagt op til besparelser på de fleste kommunale områder.

Og da aftalen med regionerne faldt på plads natten til fredag, var reaktionen fra formanden Anders Kühnau (S): "Ingen grund til hurraråb, men det bedst mulige resultat". Med i aftalen er dog også en mulighed for realisering af en vision om en offentlig-privat fond til ændring af sundhedsvæsnet, som regionerne deler med Dansk Industri.

I forvejen kæmper både kommuner og regioner med at få enderne til at nå sammen, fx har hospitalerne fortsat et efterslæb efter corona og sygeplejerskestrejke, så der kan være årelang venteliste til en hjernescanning.

At kommunerne og statslige myndigheder kan være uenige om udviklingen ude i landet ses typisk ved planlagte byggerier - denne uge med et eksempel fra Ringkøbing-Skjern, hvor uenigheden går på, hvad der må bygges i klithede-område tæt ved havet. Resultat: 590 byggesager skal gå om.

Og mens vi er i Ringkøbing-Skjern, så var det også ugen, hvor et politisk flertal gik ind for at give en underskudsgaranti på 7,5 mio. kr. for at redde det nødstedte oplevelsescenter Naturkraft, som kommunen har investeret 145 mio. kr. i.

En statsgaranti til boliglån i yderområderne så med en ny lov også dagens lys denne uge. "Med loven sikrer vi, at det ikke er postnummeret, der afgør, om man kan få et lån eller ej, og vi styrker dermed sammenhængskraften i Danmark", sagde erhvervsminister Simon Kollerup (S) i den anledning.

Og mens alle kommuner oven i kerneopgaverne skal tænke i den grønne omstilling, så er Sønderborg i den henseende så langt fremme, at kommunens erfaringer med energieffektive løsninger nu skal deles internationalt med den amerikanske storby Chicago.

Endnu et politisk parti i det demokratiske landskab så officielt dagens lys, da Lars Løkke Rasmussen (M) lige før ugens start benyttede grundlovsdagen til det stiftende møde for Moderaterne - i øvrigt med flere kandidater med erfaring fra kommunalpolitik.

Omvendt så fortsatte frafaldet i DF også denne uge og i pinsen op til med udmeldelser af partiet. I Aalborg byråd meldte Kristoffer Hjort Storm, rådmand for Senior- og Omsorgsforvaltningen i Aalborg sig ud, fordi han ikke tror, at udviklingen i partiet kan vendes. DF er dermed ikke længere repræsenteret i Aalborg byråd. Det er det heller ikke i Esbjerg, hvor spidskandidaten fra KV21 Olfert Krog har meldt sig ud, bl.a. i utilfredshed med arbejdsmiljøet på partikontoret.