DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Snævert flertal for at omlægge KLs kontingent
Det virtuelle delegeretmøde fandt sted under foresæde af fra venstre KL-formand Jacob Bundsgaard (S), KL's adm.direktør Kristian Wendelboe samt dirigenterne Birgit S. Hansen (S), Frederikshavn, og Leon Sebbelin (R), Rebild.

Snævert flertal for at omlægge KL's kontingent

TOPMØDE Blot en enkelt stemme over 50 pct. var for.
18. MAR 2021 14.45

KL blev delt midt over på et spørgsmål om omlægning af kontingentet, så basisprisen bliver højere, mod at deltagelse i en række arrangementer er inkluderet i prisen. Omlægningen blev vedtaget, men kun lige.

Med 157 stemmer imod og 18 blanke var de 177 stemmer for blot én stemme over 50 pct. Men altså et flertal.

Kun et enkelt indlæg før afstemningen gav et fingerpeg om, hvad modstanden bygger på. Det var Odsherred-borgmester Thomas Adelskov (S), der foretrak den hidtidige kontingentstruktur, hvor KL's arrangementer løbende beviser deres værdi, som han sagde, ved at nogen faktisk er villige til at betale de høje priser for at deltage.

KL-formand Jacob Bundsgaards (S) argument for omlægningen, hvor deltagelse i KL's fem største konferencer plus Kommunalpolitisk Topmøde herefter er med i prisen, var, at flere derved ville få mulighed for at deltage. Pengemæssigt skulle det hele holde sig indenfor den sædvanlige ramme for kontingentstigning.

Beslutningen blev truffet af KL's delegeretmøde, der var en del af det i år virtuelle Kommunalpoltiske Topmøde. Af samme grund var der i år en smule spænding forbundet med afstemning om regnskab og valg af revisor, nemlig med den ekstra funktion at de i år også fungerede som afprøvning af og tilvænning til afstemningssystemet.

Regnskabet udviste i år et ekstraordinært underskud på 13,5 mio. kr. på grund af det coronabetingende fravær af konference- og konsulentaktiviteter. Egenkapitalen er desuden nedskrevet med 153,2 mio. kr. på grund af pensionsforpligtelserne for tidligere ansatte tjenestemænd, så KL's samlede egenkapital nu er 630,3 mio kr.

Se KL's beretning med regnskab.