Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Småøer søgte om 6 mio. - fik uddelt 2,1

16 forskellige projekter på 11 øer har fået ministerielle midler i denne omgang
18. JAN 2012 13.07

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har netop uddelt 2,1 mio. kr. til 16 forskellige projekter på 11 danske småøer.

Lyø er blandt de danske småøer, som får støtte fra Landdistriktspuljen. Øen i det sydfynske øhav har fået 300.000 kr. til at omdanne en skolebygning til et kultur- og besøgscenter. Centeret skal være centrum for det lokale foreningsliv og samtidig fungere som et midtpunkt for øens turister.

Også på Askø i Lolland Kommune får øboerne glæde af puljemidlerne. Her har beboerne fået 130.000 kr. til at gøre en lokal købmandsbutik rentabel.

Interessen for puljen har været stor. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har i alt modtaget 35 ansøgninger til et samlet beløb på 6 mio. kr.

 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter uddeler to gange årligt midler til projekter på de små danske øer.

Projekterne skal bidrage til at fastholde eller skabe nye arbejdspladser og styrke det lokale og kulturelle udbud både til fordel for fastboende og turister.

Følgende 27 småøer kan søge midler fra puljen: Aarø, Agersø, Anholt, Askø (inkl. Lilleø), Avernakø, Baagø, Barsø, Birkholm, Bjørnø, Drejø, Egholm, Endelave, Fejø, Femø, Fur, Hjarnø, Hjortø, Lyø, Mandø, Nekselø, Omø, Orø, Sejerø, Skarø, Strynø, Tunø, Venø.

Både enkeltpersoner, foreninger, institutioner og virksomheder med lokal forankring på en af de 27 småøer kan søge støtte.

Også offentlige virksomheder kan søge under visse vilkår. I 2011 blev der bevilget støtte eller lån for 5,1 mio. kr.