Små dyr spænder ben for milliard-projekter
Det er bl.a. hasselmusen, der er beskyttet af det EU-direktivet og på listen over bilag IV-arter.
Foto: Niels Poul Dreyer, Biofoto/Ritzau Scanpix

Små dyr spænder ben for milliard-projekter

En højspændingsledning gennem Jylland, en storpolitisk gasledning og en række vindmølleprojekter er sat på pause. Årsagen er EU-beskyttede dyr.

Hensynet til små, truede dyr har sat byggerier for milliarder af kroner på pause. Det skriver Jyllands-Posten.

For nylig blev etableringen af gasledningen Baltic Pipe, som skal bringe gas fra Nordsøen til Polen og dermed mindske landets afhængighed af Rusland, sat på hold. Miljøstyrelsen gav i 2019 tilladelse til projektet, men Miljøklagenævnet underkendte i maj tilladelsen med henvisning til, at det ikke var tilstrækkeligt belyst, hvordan hasselmusen, birkemusen og flagermusen ville blive berørt af projektet.

Forbindelsen med højspændingsledning fra Holstebro til den dansk-tyske grænse bliver som konsekvens af Baltic Pipe-afgørelsen forsinket, og et større boligbyggeri på Amager Fælled i København samt en række vindmølleprojekter bremses midlertidigt af hensyn til fugle, mus og vandsalamandere.

600 mio. kr. for at hjælpe noget "museværk"

Venstres forsyningsordfører, Carsten Kissmeyer, kritiserer, at hensynet til nogle små dyr får lov til at sætte markante investeringer på pause. Alene pauseringen af Baltic Pipe vurderes at medføre en ekstraregning på 600 mio. kr.

- Jeg kan ikke se fornuften i at sætte alting i stå, fordi man ikke har fået kigget på, hvordan man afhjælper noget museværk. Hvis man havde taget bare halvdelen af de 600 mio. kr., kunne man have gjort meget for de mus, siger han til Jyllands-Posten.

Dyrene, som har forsinket og fordyret etableringen af Baltic Pipe og den vestjyske højspændingslinje og byggeriet på Amager Fælled, er på EU’s liste over bilag IV-arter, der er omfattet af en streng beskyttelse. Bilag IV-arterne må ikke slås ihjel, og der er forbud mod at forstyrre eller ødelægge deres yngle- og rasteområder.

At de planlagte projekter nu bliver udskudt, er projektmagernes eget ansvar – for de burde have sikret dyrene bedre fra begyndelsen, mener Morten Elmeros, seniorrådgiver ved Aarhus Universitet.

- De kunne bare have forberedt sig ordentligt, siger han til Jyllands-Posten.

ibs