Slagelse stævnet for sløv sagsbehandling

KORT NYT28. JUL 2021 10.08

SLAGELSE: Slagelse Kommune er blevet stævnet af en borger, som mener, at kommunen har nølet med sin behandling af vedkommendes sygedagpengeforløb og tilkendelse af fleksjob. Borgeren mener at være berettiget til en erstatning på 498.000 kr., for for lang sagsbehandlingstid, da borgeren ville kunne have tjent penge i den lange sagsbehandlingsperiode.

Kommunens advokater har vurderet, at sagsanlægget ikke vil være ansvarspådragende for kommunen, der derfor har valgt at tage retssagen. 

Borgeren har nu været i fleksjob siden maj i år efter at være blevet indstillet i februar. Det er forløbet her op til, som borgeren mener at have været for langsomt. Slagelse lukkede sagen i september 2018, og Ankestyrelsen hjemviste den i februar 2019 med henvisning til, at der burde indhentes flere lægelige oplysninger samt mangel på samtaler med borgeren i perioden fra partshøring til afgørelse vedrørende stop af sygedagpenge, fremgår det af Social- og Beskæftigelsesudvalgets dagsorden.

ibs