Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Slagelse får certificerede bevægelses-børnehaver

I breddeidrætsprojektet 'Aktiviteter i daginstitutioner', har fire børnehaver gennemgået et kompetenceforløb i samarbejde med Gerlev Idrætshøjskole/Gerlev Legepark, der har ført institutionerne ind i en verden fuld af bevægelse og sjove lege

SLAGELSE: I efteråret 2010 havde alle institutioner i Slagelse Kommune mulighed for at søge om at indgå i processen at blive certificeret bevægelsesbørnehave. De fire institutioner Rosenkilde Vuggestue og Børnehave i Slagelse, Kirkeskovens Børnehave i Skælskør, Børnehaven Mælkebøtten i Korsør og Børnegården Kildegården i Korsør blev valgt og har siden arbejdet med at integrere bevægelse og lege som en naturlig del for alle i hverdagen.

Det særlige ved en bevægelsesbørnehave er, at man som udgangspunkt tænker bevægelse ind i alle børnehavens aktiviteter ud fra institutionens almindelige hverdagsaktiviteter. Børnene har derfor oplevet alt fra gamle idrætslege til nyere former for fysisk aktiv leg. Børnene har været inde som ude og prøvet alskens lege, så der i fællesskab med personalet er udviklet en egentlig bevægelseskultur i de fire institutioner.

Fem moduler
Forløbet startede i oktober 2010 og har bestået af fem undervisningsmoduler, hvor en underviser fra Gerlev Idrætshøjskole/Gerlev Legepark har været ude i den enkelte institution.

Første modul omhandlede introduktion til fysisk aktive lege og fokus på en lege- og bevægelseskultur i institutionen. Endvidere blev personalet introduceret til aktionslæring, som har været forløbets læringsmetode. På andet modul skulle personalet selv stå for en række bevægelsesaktiviteter med børnene, mens underviseren bistod med vejledning og støtte.

De øvrige tre moduler fokuserede på børns motoriske udvikling, de fysiske faciliteter inde som ude og et forældrearrangement, hvor børn og personale sammen præsenterede og inddragede forældrene i deres nye lege og bevægelseskultur.

Den første institution - Rosenkilde Vuggestue og Børnehave - certificeres af borgmesteren på fredag den 6. maj.

mou

Fakta om 'Aktiviteter i daginstitutioner'
Aktiviteter i daginstitutioner er for børn på 0-6 år i dagtilbud. I projektet sættes der øget fokus på bevægelse generelt i alle dagtilbud. Samtidig videreudvikles læringsmiljøer, hvor bevægelse og fysiske aktiviteter er centrale elementer.

I løbet af projektet etableres bevægelsesbørnehaver, som til sidst i projektet skal søge om at blive certificerede bevægelsesbørnehaver.
Personalet vil gennem korte og målrettede kurser blive opkvalificeret, og der vil blive udviklet et idékatalog til alle daginstitutioner.

Projektets formål
Etablere en målrettet indsats, der sigter på at motivere børn, unge og deres forældre til bevægelsesaktivi-teter og sund livsstil

Give alle børn en god start i forhold til leg og bevægelse

Motivere børn og unge til at være fysisk aktive i deres fritid og senere hen dyrke idræt i foreningsregi

Give børn oplevelsen af forbedret trivsel og sundhed i opvæksten.