Slagelse-ansatte skal hjælpe borgere med at bevare overblikket

KORT NYT19. MAJ 2021 12.05

SLAGELSE: 30 medarbejdere fra Jobcenter Slagelse er i gang med at få ny viden om og faglige indspark til at hjælpe borgere med kognitive udfordringer, oplyser kommunen.

Håbet er, at det ekstra fokus på området kan få flere borgere i arbejde og gøre det lettere for nuværende ansatte med kognitive udfordringer at blive i deres stillinger. Det er fx personer, som har problemer med at huske, planlægge, koncentrere sig eller bevare overblikket.

Uddannelsesforløbet, der gennemføres af videnshuset Cabi, strækker sig næsten over et helt år med en vekslen mellem gruppeundervisning med teori og diskussion og cases fra den virkelige verden. Og med lejlighed til at afprøve det lærte mellem undervisningsgangene.

ka