Ombudsmanden:
Skriv ikke breve om behandling til mindreårige

KORT NYT22. JUN 2022 13.23

SJÆLLAND / HOVEDSTADEN: Når Region Sjælland skriver til forældre med information om behandling af mindreårige børn, sker det ofte i breve, som adresseres til barnet og ikke til forældrene. Det viser en undersøgelse, som ombudsmanden har foretaget.

- Det er efter min opfattelse ikke en lovlig fremgangsmåde at sende breve, der er tiltænkt forældrene, til mindreårige – det gælder, uanset hvordan Sundhedsplatformen er indrettet. I øvrigt kan fremgangsmåden indebære, at barnet sættes i en sårbar position ved direkte at få tilsendt – måske alvorlig – information, som det kan være svært for barnet at forstå eller håndtere uden nødvendigvis at have umiddelbar adgang til støtte fra en voksen, siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

Sundhedsplatformen har ikke en automatiseret teknisk løsning til at generere breve til forældrene. Derfor kræver det manuelle sagsgange, hvis regionen skal skrive til forældrene. men ombudsmanden understreger, at det er myndighedens ansvar, at dens it-systemer lever op til lovgivningsmæssige og forvaltningsretlige krav. Region Sjælland arbejder – sammen med Region Hovedstaden, som også anvender Sundhedsplatformen – på en bedre automatiseret teknisk løsning, men tidshorisonten for en sådan løsning kendes ikke på nuværende tidspunkt. Læs ombudsmandens udtalelse her.

ka