Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Skorstensfejning skal ikke i udbud

KL er tilfreds med, at en kendelse fra Klagenævnet for Udbud i en sag mod Frederiksberg Kommune slår fast, at skorstensfejning ikke skal i udbud
14. FEB 2012 11.21

FREDERIKSBERG: KL finder det på kommunernes vegne meget tilfredsstillende, at kendelsen åbner mulighed for, at kommunerne fortsat selv kan beslutte, om opgaven skal udbydes, lyder det fra organisationen.

KL glæder sig samtidig over, at der ikke længere skal bruges tid og kræfter på at afklare indholdet af lovgivningen på dette område.

Konkurrencestyrelsen har i en årrække drøftet spørgsmålet om udbudsreglernes anvendelse på kommunernes pligt til at sørge for lovpligtigt skorstensfejerarbejde.

Konkurrencestyrelsen henvendte sig senest i juli 2010 til en række kommuner med anmodning om at modtage forskellige oplysninger til brug for eventuel håndhævelse af udbudsreglerne. Styrelsen oplyste, at spørgsmålet om udbudspligt efter styrelsens opfattelse er så principiel, at man ville indbringe sagen for Klagenævnet for Udbud, såfremt man vurderede, at kommunens aftaler var indgået i strid med udbudsreglerne.

Konkurrencestyrelsen valgte på baggrund af de modtagne oplysninger at indbringe Frederiksberg Kommune for Klagenævnet i december 2010.

KL og Skorstensfejerlauget har hver især biinterveneret til støtte for Frederiksberg Kommune, og Skorstensfejerlauget har endvidere anlagt sag ved domstolen (Østre Landsret) med henblik på at få fastslået retstilstanden og herunder eventuelt at få Klagenævnet for Udbuds kommende kendelse underkendt.

ka