Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Kommuner vil af med udbud for skorstensfejning

Det er grundejerne der betaler for ydelsen, lyde argumentet fra KL, der følger en sag fra Frederiksberg nøje
23. JUN 2011 9.06

FREDERIKSBERG: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har indklaget Frederiksberg Kommune for ikke at udbyde skorstensfejeropgaven. KL følger sagen nøje.

Kammeradvokaten har som advokat for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indklaget Frederiksberg Kommune for Klagenævnet for Udbud den 23. december 2010. Styrelsen mener, at kommunen ikke har fulgt udbudsreglerne, da den - uden udbud - aftalte med en skorstensfejermester at sikre, at der i kommunen var adgang til en skorstensfejer.

KL og et stort antal kommuner samt Skorstensfejerlauget har i årevis været i dialog med Konkurrencestyrelsen, nu Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om, hvordan reglerne om kommunernes forpligtelser i forbindelse med at lave lovpligtigt skorstensfejerarbejde, skal ses i sammenhæng med udbudsreglerne.

En række kommuner og KL mener, at der ikke er tale om en udbudspligtig opgave. Opgaven er ikke gensidigt bebyrdende, fordi det økonomiske mellemværende parterne imellem mangler. Skorstensfejningen betales af den pågældende grundejer og ikke af kommunen.

ka