Skoleelever skal på skraldesafari for miljøet

Miljøstyrelsen har indført et nyt koncept kaldet SkraldeSafari om affaldsindsamling i naturen. Det består af undervisningsmateriale med inspiration til både leg og læring, men også konkret vejledning til både lærere og frivillige foreninger om at indsamle affald.

Konceptet skal både gøre børn og unge klogere på, hvorfor affald i naturen er et problem, og lære dem om forskellige typer affald, sortering og nedbrydningstid. SkraldeSafari er udviklet på baggrund af adfærdsanalyser, interessent-involvering og test på blandt andet skoler, oplyser Miljøstyrelsen.

- Vi ved, at børn og unge generelt er optaget af affald i naturen, og at de også ser problemerne i deres egne lokalområder. Men som mange af os andre skal de lige have et skub for også at gøre noget ved det. Får de det i fx skolen eller foreningsregi, så tyder meget på, at de er mere tilbøjelige til at deltage i flere affaldsindsamlinger, siger Niels Holm Jensen, post.doc., adfærdsforsker, Aarhus Universitet.

Find mere information om undervisningsmaterialet hos Miljøstyrelsen.

ibs