Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Skatere ned i regnvandsbassiner - når ikke det regner

Et 40.000 m² stort område ved Musicon-bydelen i Roskilde bliver til Rabalder Parken - en kombination af regnvandsopsamling og aktivitetspark for skatere, rulleskøjteløbere og cyklister

ROSKILDE: . De store mængder regn, der ofte skyller hen over landet, tvinger kommunerne til at øge kapaciteten til opsamling af regnvand. Sådan er det også i Roskilde Kommune, hvor der skal opføres et teknisk anlæg med kanaler til opsamling af regnvand. Men da de tunge og pludselige regnskyl kun opstår få gange om året, har kommunen sammen med Lokale- og Anlægsfonden udviklet det tekniske anlæg til også at være et rekreativt område, hvor kanalerne kan bruges til aktiviteter, når det ikke regner voldsomt. Kun et enkelt bassin vil konstant være fyldt og være udgangspunktet til forskellige aktiviteter med vand, oplyser Lokale- og Anlægsfonden, der støtter projektet med 2.570.000 kr.

Vandafledningen sker i åbne kanaler og bassiner, der i forskelligt omfang vil være tørlagt det meste af året. De åbne forløb vil blive udnyttet til baner og bowls for skatere, rulleskøjteløbere og cyklister. Der bliver et sammenhængende kanalforløb på 145 meter, der bevæger sig ned mod en stor bowl. Forskellige elementer vil gøre det attraktivt og udfordrende for skatere, rulleskøjteløbere og cyklister på alle niveauer at benytte kanalerne og bowlen.

Idéen med at udnytte udtørrede vandløb til såkaldte 'snake runs', hvor man på hjul kan bevæge sig af nedad i et bugtende forløb, stammer fra USA, hvor skatere i mange år har benyttet udtørrede cementkanaler og flodlejer.

Vandlegeplads, parkour og picnic
Området får navnet Rabalder Parken. Den nye store bypark i den sydlige del af Roskilde bliver ikke kun indrettet til glæde for aktiviteter med hjul under fødderne. Parken bliver et samlingssted for alle i den nye bydel Musicon. Overskudsjord fra kanalanlæggene bliver udnyttet til at skabe bakker, der etablerer opholdsområder i læ for vinden, der er oplagte til en picnic. Der opstilles en skulpturel rutsjebane, nedgravede trampoliner, vandlegeplads, hængekøjer og stålgelændre, der bl.a. kan bruges til parkour og udendørs fitness. I vintermånederne vil det blive muligt at skøjte på et af regnvandsbassinerne samt udnytte bakkerne til aktiviteter med kælk eller snowboard.

Roskilde Kommune ejer anlægget, der er udviklet i samarbejde med Musiconsekretariatet og Lokale- og Anlægsfonden. Den samlede pris for den rekreative del af anlægget bliver 12.840.000 kr. Kommunen støtter med 3.880.000 kr. og Lokale- og Anlægsfonden med 2.570.000 kr.

Torben Frølich, direktør for Lokale- og Anlægsfonden, siger om projektet:

- Projektet gør de 'passive' investeringer i et nødvendigt teknisk anlæg til en investering i aktiv fritid - og aktiv fremtid. Musiconbydelen er kun ved at blive født, og Rabalder Parken er et flot eksempel på, at faciliteter til idræt og fritid bliver planlagt fra starten, så man undgår at skulle indhente det forsømte senere, når nye beboere savner steder i deres lokalmiljø, hvor de kan være aktive og mødes. Musicon bliver på denne måde endnu mere tiltrækkende for det særlige blandede miljø af unge og kreative mennesker, der er ved at flytte ind i området via boliger, uddannelser og virksomheder.

ka