Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Skal Vadehavet med på fornem liste?

Sønderjyske kommuner kan afgøre, om Vadehavet har mulighed for at kommer med på listen over verdens naturarv
2. MAJ 2012 5.19

KØBENHAVN: Lokal modstand forhindrede i 1995, at den danske del af Vadehavet kunne optages på UNESCOS liste over verdens naturarv.

Når får de fire kommuner Esbjerg, Tønder, Fanø og Varde, en ny mulighed for at sende Vadehavet ind på den fornemme liste. Det oplyser Miljøministeriet.

- For mig er det helt centralt, at man lokalt bakker op om så prestigefyldt en udpegning. Jeg tror, tanken har modnet sig de senesteknap 20 år. Vi har fået en velfungerende nationalpark i området, og jeg fornemmer, at holdningen til udpegningen er vendt, siger miljøminister Ida Auken (SF)

I dag er den del af Vadehavet, som ligger i Tyskland og Holland, udpeget som UNESCO verdensnaturarv. Imidlertid slutter udpegningen ved den danske grænse. Det er derfor ønsket at udvide området mod nord, så Danmarks del af Vadehavet også kan blive omfattet.

Området, som miljøministeren går efter, kan blive udpeget, er det område, som i dag udgør Vadehavets Natur- og Vildtreservat. Det vil sige hovedsageligt områderne uden for digerne. Den afgrænsning svarer nøje til udpegningerne i Tyskland og Holland. På den måde vil udpegningen blive ensartet i hele Vadehavsområdet.

Hvis UNESCO vælger at udpege den danske del af Vadehavet som verdensnaturarv, følger der i udpegningen ikke nye reguleringer af området med. UNESCO udpeger alene områder, der allerede er godt beskyttet og netop vildtreservatområdet har i dag den højeste grad af beskyttelse. En udpegning vil derfor alene være en udmærkelse af naturens unikke værdi.

bi