Skæv lederfordeling i den offentlige sektor

Skæv lederfordeling i den offentlige sektor

Kønsfordelingen inden for lederstillinger i det offentlige er både tydelig og skæv. Tre fjerdedele af de menige medarbejdere i den offentlige sektor er kvinder, mens cirka to tredjedele af de overordnede ledere er mænd
28. MAJ 2010 14.06

Det viser en undersøgelse, som SFI har lavet for Lønkommissionen om karriereveje og ledelse i den offentlige sektor.

Der er cirka 800.000 ansatte i den offentlige sektor, og over to tredjedele er kvinder. De fleste er koncentreret i store kvindedominerende områder som fx sosu-personale, pædagogisk personale og inden for kontor og it. Disse områder udgør tilsammen mere end halvdelen af de offentligt ansatte. To områder er domineret af mænd, nemlig politi og fængselspersonale samt ansatte i forsvaret, og de udgør til sammenligning cirka fire procent af de offentligt ansatte.

Overalt i den offentlige sektor er mænd tydeligt overrepræsenteret i lederstillinger. Især blandt ledere på højt niveau er der tale om store kønsforskelle - 36 procent er kvinder og 64 procent mænd. Blandt de menige medarbejdere er 74 procent kvinder og 26 procent mænd.

Undersøgelsen viser, at jo mere personaleansvar ledere har, desto større er andelen af mænd. Selv på områder hvor der er en markant overvægt af kvinder, er der typisk et flertal af mænd blandt lederne med overordnet personaleansvar.

Skæv fordeling af ledermuligheder
En af forklaringerne på den skæve kønsfordeling er, at der er stor forskel på, hvor mange lederstillinger, der overhovedet eksisterer inden for de forskellige jobområder. Der er langt færre lederstillinger inden for kvinde-områderne end på nogle af de kønsblandede eller mandedominerede områder som fx politi eller læger.

- Der er også generelt forskel på, hvad kvinder og mænd forbinder med det at være leder. Kvinder er typiske mere kritiske overfor vilkårene ved et lederjob end mænd er, siger Mikkel Bo Madsen, der har været med til at lave undersøgelsen.

Alle ønsker højere løn
Offentligt ansatte mænd og kvinder er ifølge undersøgelsen alt i alt tilfredse med deres job. Men uanset om man er kvinde eller mand, medarbejder eller leder, så ønsker de offentlige ansatte sig højere løn.