Sjælland kom først med regionsbudget for 2022

Alla partier bag aftale, der fuldfører økonomiudviklingsplan fra 2019.

SJÆLLAND: Som det første regionsråd har Sjælland landet en budgetaftale for 2022. Den bygger på en økonomisk udviklingsplan fra budget 2019, hvis sigte var at "sikre et budget i balance og et økonomisk råderum til investeringer i omstilling af sundhedsvæsenet", og årets budget gennemfører den plan, hedder det i aftaleteksten.

Aftalen indebærer, at der i 2022 gennemføres besparelser på i alt 60 mio. kr. som konsekvens af omstillingen af sundhedsvæsnet, hvor mindre komplicerede behandlinger flyttes tættere på borgeren ved brug af blandt andet mobile og virtuelle værktøjer. Til gengæld er der i 2022 ti mio. kr. til drift og 66 mio kr. til udstyr på kræftområdet.

Igen i år knytter der sig en vis usikkerhed til udgifter som følge af coronaen, og igen i går er det lagt ind som en forudsætning, at regionen vil blive kompenseret af staten. Lige så ukonkret noteres det i budgetaftalen, at der ud af coronakrisen er vokset "en række nye muligheder, der fremover skal udnyttes til en mere en mere fleksibel og effektiv tilrettelæggelse af arbejdsgange og behandlingstilbud".

Alle partier i regionsrådet står bag budgetaftalen. Det er Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative, Enhedslisten, De Radikale og SF. Budgettet besluttes endeligt ved andenbehandlingne i regionsrådet 27. september.

 

Se budgetaftalen.