Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Silkeborg kaster en million i ny gadelys-plan

Efter sidste vinters hastige sparebeslutning om sparsom gadebelysning har politikerne nu lavet en ny og mere permanent plan
22. SEP 2011 10.50

SILKEBORG: I fremtiden vil gadelyset i Silkeborg Kommune være tændt om aftenen fra mørkets frembrud til kl. 00.30 i hele kommunen hele året - dvs. også i sommermånederne. Lyset vil blive tændt igen klokken halv seks om morgenen til det bliver lyst - undtagen i juni og juli. Den nye plan ruller 1 million kroner tilbage til vejbelysningen.

- Vi har lavet en ny plan for at øge sikkerheden og trygheden. Vi har kigget på, hvor der er mange trafikanter, og hvor der er ekstra behov. Derfor vil lyset være tændt hele natten på indfaldsvejene til Silkeborg samt ved taxiholdepladserne, forklarer Frank Borch-Olsen (K), som er formand for Vej- og Trafikudvalget.

Der vil også være lys om aftenen og natten til festivaler og byfester efter behov, som kommunen har aftalt med arrangørerne.

Der er tidligere truffet beslutning om, at lyset i Silkeborg Midtby og Kjellerup Midtby skal være tændt om aftenen og natten torsdag, fredag og lørdag, så de der går i byen kan føle sig trygge. Dette følges op af, at der også tændes lys i hele kommunen i weekenderne i julemåneden.

Byrådet bakker op og bidrager
Det er en fælles beslutning i byrådet at opprioritere gadelyset i kommunen. Byrådet og Vej- og Trafikudvalget bidrager hver med en halv million på budgettet. Den halve million på vej- og trafikområdet er fundet ved at effektivisere busdriften. Og Frank Borch-Olsen er tilfreds med byrådets opbakning.

- Som udvalgsformand er jeg rigtigt glad for, at det er en fælles beslutning. Vi tog en nødvendig beslutning om at slukke for gadelyset i 2010. Det var et af de områder, hvor vi umiddelbart kunne bidrage til de besparelser, som skulle findes i hele kommunen. Men vi har derefter fulgt nøje med og lyttet til de tilbagemeldinger, der er kommet.

Langsigtet plan på tegnebordet
Men Vej- og Trafikudvalget er ikke færdige med at kigge på gadelysene. De vil i løbet af 2012 komme med en langsigtet plan for, hvordan belysningen i kommunen skal skrues sammen for at spare både økonomi og CO2.

- Vi har ikke verdens mest moderne anlæg her i kommunen. Det betyder, at vi har meget dårlig mulighed for at anvende energisparepærer, og vi kan ikke dæmpe lyset eller kun tænde hver anden gadelygte på forskellige strækninger. Derfor arbejder vi på at udarbejde en plan, så vi kan være mere fleksible, og spare på strømmen og dermed pengene, siger Frank Borch-Olsen.

mou

Fakta
Lyset er tændt i hele kommunen:
- Om aftenen hele året fra det bliver mørkt (måles af fotocelle) til 00:30
- Om morgenen (undtagen i juni og juli) fra kl. 05.30 til det bliver lyst (måles af fotocelle).

Dvs. Lyset er slukket om natten mellem kl. 00:30 og 05:30 med følgende undtagelser

Lyset vil være tændt alle mørke timer året rundt
• på indfaldsvejene til Silkeborg
• ved taxaholdepladser
• i tunnelen under banen I Silkeborg

Lyset vil derudover være tændt alle mørke timer
• i Silkeborg Midtby og Kjellerup Midtby torsdag, fredag og lørdag aften og nat
• i hele kommunen: juleaften og nytårsaften
• i hele kommunen: weekender i julemåneden og evt. de store 'gå i byen' dage mellem jul og nytår.
• lokalt i forbindelse med festivaler og byfester om aftenen og natten efter behov.