Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Sønderborg dæmper natlampen

Mange borgere kom med gode råd og ideer, da kommunen efterlyste det i marts måned. Nu er kommunen klar med en nærmere plan for, hvordan der kan spares på strømmen til gadebelysning

SØNDERBORG: I marts måned kontaktede mange borgere kommunen for at give gode råd til, hvor gadelyset med fordel kunne slukkes eller drosles ned. Sønderborg Kommune har nu gennemgået alle forslagene og har foretaget en grundig gennemgang af de tekniske installationer. På det grundlag er der nu udarbejdet en plan for slukning af gadelyset.

- Nogle gadelys bliver slukket permanent, mens andre kun bliver slukket i de sene aften- og nattetimer. Andre steder vil borgerne opleve ændringer, f.eks. at hvert andet eller to ud af tre gadelys slukkes. Der vil ikke blive slukket noget gadelys i centrum af byerne og ved lysregulerede kryds. Hvor det er muligt, vil der blive slukket helt i sommermånederne, siger Peter Hansen (V), der er formand for teknik og miljøudvalget.

Hvor der er brug for det
Kommunen har 16.900 gadelamper. De er tændt 4.200 timer om året og bruger fem mio. kWh (kilowatttimer) årligt. Unødvendige kilowatttimer koster penge og bidrager til CO2-udledningen som igen er årsag til de globale klimaforandringer. Derfor skal gadelyset kun være tændt der, hvor der er brug for det.

Den nye slukningsplan er under indfasning og den 1. juni tændes og slukkes gadelyset helt efter den nye plan. Juni vil være en prøveperiode, og borgere, der har kommentarer til den ændrede gadebelysning kan sende disse til kommunen på www.sonderborgkommune.dk. Når prøveperioden er overstået, vil kommunen evaluere slukningsplanen ud fra de indhentede erfaringer.

Med den nye slukningsplan sparer Sønderborg 0,9-1,4 mio. kr. årligt til strøm årligt. Desuden spares penge på køb af færre og mindre armaturer. CO2-udslippet reduceres med ca. 400 tons svarende til 19 procent af den CO2-udledning, der stammer fra strømforbrug til gadelys.

mou