Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

'Selvom erhvervslivet ikke efterspørger indiansk sprog, skal vi alligevel opbygge viden på området'

Dansk Erhvervs forslag om et nyt taxametersystem, der belønner universiteterne efter hvor mange kandidater de får i job, møder bred modstand

Af Camilla Boyhus Madsen [email protected]

Dansk Erhverv mener, at universiteterne har brug for yderligere incitamenter til at uddanne kandidater, der kommer hurtigt i beskæftigelse. Det vil potentielt ramme de mindre og mere eksotiske studier, hvor arbejdsløsheden er højere end hos de store klassiske studier. Men både Venstre og Enhedslisten er kritiske overfor forslaget.

Enhedslistens forskningsordfører Pernille Skipper mener, at Dansk Erhverv med forslaget overser nogle vigtige aspekter:

- Jeg synes umiddelbart, at Dansk Erhvervs forslag er stærkt problematisk. Dels fordi vi allerede har set, hvor skævt det kan gå, hvis vi begynder at målrette vores bevillingssystemer efter nogle meget specifikke målsætninger. Desuden har universiteterne har også til formål at være vidensopbyggende i vores samfund. Selv om erhvervslivet måske ikke efterspørger indianske sprog og kulturer i særlig høj grad, så har vi en samfundsmæssig interesse i også at opbygge vores viden på det område.

Forskningsordfører Esben Lunde Larsen (V), mener at forslaget i bund og grund er overflødigt. På Agora skriver han:

- Resultater fra Aarhus Universitet viser, at det godt kan lade sig gøre at få de færdigudannede kandidater i beskæftigelse under det nuværende system, uden at ramme dem på pengepungen, som Dansk Erhverv foreslår.

Aarhus får kandidater i job
Aarhus' succes kan aflæses i en oversigt fra ‘Styrelsen for Universiteter og Internationalisering'. Her fremgår det af tal fra 2009, at 79 pct. af de nyuddannede kandidater, der blev uddannet på humaniora fra Aarhus Universitet var i beskæftigelse 4-19 måneder efter de blev færdige. Det placerer Aarhus Universitet på en 2. plads, kun overgået af Aalborg Universitet, hvor 81 pct. var beskæftiget.

Mette Thunø, dekan ved det Humanistiske Fakultet i Aarhus, giver følgende forklaring:

- En af de styrker vi har på Aarhus Universitet er, at vi har en god kontakt med erhvervslivet, så vi kender behovet hos dem, der er aftagere af vores kandidater. Vi videndeler med internationale universiteter, så vi hele tiden udvikler vores viden om, hvordan man bedst baner vejen for kandidaterne ud på arbejdsmarkedet. Vi har også indført, at de studerende vælger en linje på deres kandidatdel, så de i højere grad selv er med til at målrette deres uddannelse.

Er det en god idé at indføre et nyt taxametersystem på universiteterne? Deltag i debatten her


Foto: Colourbox