Forankres i regionerne:
Samlet tilbud til mennesker med dobbeltdiagnose fra 2024

KORT NYT10. JUN 2022 10.12

Regeringen, KL og Danske Regioner er nu enige om en fælles aftale, som er et vigtigt skridt videre mod et samlet dobbeltdiagnosetilbud i regionalt regi, lyder det fra Sundhedsministeriet. Tilbuddet målrettes mennesker, der har brug for behandling af både en psykisk lidelse og et misbrug, og som alt for ofte oplever, at hjælpen er usammenhængende og utilstrækkelig. Nu er parterne enige om, at tilbuddet, som skal være regionalt forankret, kommer i luften i 2024 og skal tages i brug trinvis.

Retten til misbrugsbehandling i kommunerne og psykiatrisk behandling i regionerne fortsætter, men med aftalen vil der fra 2024 derudover være et samlet tilbud til mennesker med dobbeltdiagnose forankret i regionerne. 

Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen vil inden udgangen af 1. kvartal 2023 på baggrund af en bred inddragelse af eksperter, udarbejde en faglig visitionsretningslinje, som skal indeholde en nærmere beskrivelse og afgrænsning af, hvilke patienter der bør omfattes af det nye tilbud.

ka