Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Så kan der søges penge til klimaprojekter

Ny ansøgningsrunde om støtte fra Energistyrelsen til kommuners klimaprojekter
16. NOV 2011 22.04

Energistyrelsen igangsætter nu 2. ansøgningsrunde til pilotprojektet Nationale Klimaprojekter, som har særligt fokus på at aktivere nye klimaprojekter i de danske kommuner.

Det nye initiativ med at afprøve Nationale Klimaprojekter har som mål at styrke indsatsen inden for grøn innovation og samtidig mindske de danske udledninger af drivhusgasser.

Pilotprojektet forventes inden for en ramme på 4 mio. kr. at kunne reducere Danmarks drivhusgasudledning med 35.000 tons inden udgangen af 2015. Samtidig giver projektet mulighed for at få afdækket nye områder for CO2-besparelser gennem konkrete projekter i et samarbejde mellem statslige, kommunale, og private aktører.

De nærmere krav til ansøgningerne, herunder dokumentation for CO2-besparelsen og de økonomiske forudsætninger, er tilgængelige på Energistyrelsen hjemmeside om Nationale Klimaprojekter.

Energistyrelsen afholder desuden et informationsmøde d. 24. november 2011, hvor interesserede ansøgere kan få uddybet ansøgningskravene nærmere. 

Sidste frist for indsendelse af ansøgninger er den 18. januar 2012.

mou

Læs mere om kravene til ansøgninger her