Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

... så er der de få, der sygemelder sig, når de skal aktiveres

I Vejle er jobudvalget parat til at tage et opgør med borgere, som uretmæssigt får ydelser fra det offentlige, og vil turde se kritisk på, om folk kan klare sig selv
9. SEP 2011 10.41

VEJLE: 'I Vejle har alle noget at byde på' Sådan lyder den optimistiske overskrift på en pressemeddelelse fra jobudvaget i Vejle. Og videre: 'Det er jobudvalgets holdning. Derfor skal flere væk fra offentlig forsørgelse'.

- De, der skal have, skal have, mens alle andre ikke skal, udtaler jobudvalgsformand Christa Laursen (S), som gerne vil bruge kommunens ressourcer til borgere, der ikke kan klare sig selv og flere hænder til virksomhederne.

- Vi skal have råd og ressourcer til at hjælpe, der hvor behovet er størst. Derfor skal vi være knivskarpe på, hvem af vores borgere får offentlige ydelser. Ja, vi skal turde kigge både på sygemeldte og folk på førtidspension, som måske godt kan klare sig selv, enten helt eller delvis, siger jobudvalgsformanden, som ønsker mere fokus på nogle borgeres holdninger til det at modtage offentlige ydelser. For man skal have det, man har krav på, hverken mere eller mindre.

Derfor vil man i Vejle kigge grundigt på de få, der blot sygemelder sig, hvis de bliver afskediget eller hvis kravene på arbejdspladsen bliver ubehagelige. Det samme gælder de få, der sygemelder sig, når de bliver sendt i aktivering eller til jobsamtale. - Og vi skal turde snakke om og med dem, som ikke længere er berettiget til for eksempel et fleksjob eller førtidspension, fordi de glædeligvis har fået det bedre, siger jobudvalgsformanden, som er parat til at stå på mål for de markante politiske holdninger.

De, der har ret til hjælp, skal have hjælp
Udtaler næstformand Anja Daugaard (V) helt i tråd med formanden. I Jobudvalget er man helt på det rene med, at langt, langt de fleste borgere, der får offentlige ydelser er fuldt berettiget til det:

- Og det er netop den ret, vi vil kæmpe for at bevare, for hvis ikke vi har en meget stram praksis for tildelinger af ydelser fra det offentlige, så går det i sidste ende ud over dem, der virkelig har behovet. Kagen har altså kun en vis størrelse, og stykkerne bliver mindre og mindre, jo flere der er om buddet.

Politiske holdninger og frikommune
Jobudvalget har nu igangsat et strategiarbejde omkring værdierne. Det skal munde ud i konkrete forslag til omfordeling af ressourcerne og forslag til initiativer for bestemte af grupper af borgere.

Udvalgets klare holdninger går igen i arbejdet med frikommune og arbejdsmarkedspolitik. Her lægges der også op til, at de borgere, der kan klare sig selv, skal have lov til det. Ressourcerne skal bruges på at skaffe den nødvendige arbejdskraft og på at hjælpe de borgere, der ikke kan klare sig selv. For som man siger i Vejle: Job er vækst for alle.

kaFoto: http://www.flickr.com/photos/erix/with/350594562/