Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

S vil stoppe brugerbetaling på biblioteker

Socialdemokraternes kulturordfører, Mogens Jensen, mener, at en ny forsøgsordning med brugerbetaling på bibliotekerne skal standses
14. MAR 2011 10.04

FOLKETINGET: Som del af en kulturaftale mellem kulturministeren og en række østjyske byer, indfører Randers Bibliotek nu brugerbetaling som forsøg. For 200 kroner kan biblioteksbrugerne erhverve sig et ni måneders abonnement, som giver abonnenten ret til såkaldte "ekstra services" på biblioteket som f.eks. nye bestsellere uden ventetid, længere lånetid og adgang til bogtitler udenom bibliotekernes traditionelle reservationskø.

Brugerbetalingen er i modstrid med biblioteksloven, der fastslår, at lån af materialer fra folkebiblioteket og betjening på biblioteket er vederlagsfrit for brugeren.

- Det er simpelthen ikke rimeligt, at man med dette nye forsøg kan købe sig forrest i køen. Hele ideen med bibliotekerne er jo, at der skal være fri og lige adgang for alle - uanset økonomi. Den tanke harmonerer på ingen måde med dette brugerbetalingsforsøg, siger Mogens Jensen, der påpeger, at de såkaldte "ekstra services", som Randers Bibliotek nu tager penge for, kan karakteriseres som almindelig biblioteksydelser,og dermed ikke kan underlægges brugerbetaling.

Mogens Jensen rejser nu sagen overfor kulturminister Per Stig Møller (K) med henblik på at få forsøget standset.

Randers bibliotek oplyser, at i forhold til ikke-betalende bruger, vil der fortsat være det samme antal bøger til udlån. Der vil nu blot - som følge af brugerbetalingsforsøget - være længere ventetid på dem.