Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Den nye beholder hos de 200 husstande supplerer den sædvanlige beholder til madaffald og restaffald.
Foto: Roskilde Kommune

Roskilde tester sortering af kartoner og tekstilaffald

Et forsøg frem til februar skal afprøve, hvordan det fungerer at sortere og afhente flere affaldsfraktioner hjemme i indkørslerne.

ROSKILDE: Midt i september får 200 husstande i Gundsømagle i Roskilde Kommune nye affaldsbeholdere. De skal i et halvt år indgå i et forsøg med affaldssortering, som lever op til kravene i affaldsforliget i Folketinget fra juni.

Den hidtidige beholder til papir og karton erstattes med en, der får plads til fire sorteringer:

  • Plast
  • Mad- og drikkekartoner
  • Pap, papir og karton
  • Tekstiler

- Oprindelig var det ikke tænkt, at forsøget skulle omfatte helt så mange typer af affald, men nu er det meldt ud fra Folketinget, at vi i hele landet skal sortere endnu mere ved husstanden fra 2021. Derfor kan vi være hurtigt ude og teste alle de nye sorteringer i Gundsømagle, siger formand for Klima- og Miljøudvalget, Karim Friis Arfaoui (S).

De 200 husstande tilhører samme grundejerforening og har en bred sammensætning af husstande med børn og voksne. Samtidig er det nemt for skraldemanden at samle affald ind specifikt til forsøget, hvor kommunen både afprøver udstyr, kommunikation og logistik. 

Erfaringer og tilbagemeldinger fra borgerne vil blandt andet ske i en lukket gruppe på Facebook, hvor man kan dele spørgsmål og erfaringer med naboer og med kommunen. Der vil også blive udført forsøg i en række etageejendomme.

Forsøget slutter til februar. I marts skal politikerne derefter diskutere erfaringerne og vedtage nye affaldsløsninger for hele kommunen.

ak