Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Her er de nye piktogrammer, som skal indføres ved al indsamling af affald.
Foto: Miljøministeriet

Ministre vil strømline:
Alle kommuner skal indsamle ti slags affald

Mælkekartoner og tekstiler skal også indsamles, og for nogle typer affald bliver det tilladt at indsamle flere slags i samme spand. Håndtering af affaldet skal udliciteres. Se detaljerne i udspillet her.

Affald er nemmere at genbruge, hvis det sorteres ens over hele landet. Det er baggrunden for, at regeringen nu vil ensrette indsamlingen over hele landet.

Derfor skal indsamlingen strømlines fremover, sagde miljøminister Lea Wermelin (S) og klimaminister Dan Jørgensen (S) mandag kort før middag på et pressemøde.

Konkret skal de samme ti typer affald sorteres ved alle husstande og virksomheder efter de samme retningslinjer og med de samme piktogrammer.  

I et faktablad om udspillet uddybes de nye regler:

  • Alle kommuner skal lave husstandsnære indsamlingsordninger for de ti fraktioner: mad, papir, pap, metal, glas, plast, tekstil samt fødevarekartoner, restaffald og farligt affald.
  • Kravet omfatter både helårsbeboelse og sommerhusområder. Ved en-familieboliger skal spandene som udgangspunkt placeres på matriklen. Hvor det ikke kan lade sig gøre, skal indsamlingsmateriellet placeres husstandsnært.
  • For nogle typer affald bliver det tilladt, at to typer affald kan blandes i samme rum i en affaldsspand. Et almindeligt parcelhus vil typisk skulle have to-fire affaldsspande i indkørslen for at kunne sortere ti typer affald.
  • Kombineret indsamling bliver tilladt for papir/pap, metal/plast samt metal/glas. Desuden vil drikke- og fødevarekartoner kunne indsamles kombineret med en anden fraktion – den mest velegnede fraktion fx pap eller plast er under faglig afklaring i Miljøstyrelsen. Indsamlingsordningen for tekstil skal fastlægges nærmere.
  • Der skal sorteres efter de samme guidelines for, hvad der skal i hvilken affaldsspand. Fx skal alle vegetabilske og animalske madrester, fraskær af fødevarer samt kaffefiltre sorteres til madaffald. Miljøstyrelsen udarbejder disse guidelines.
Genanvendelse udliciteres

I et faktablad om grøn affaldssektor tilføjes, at der skal ske et paradigmeskifte i affaldssektoren. 

Danmark skal i langt højere grad investere i og bygge genanvendelsesanlæg frem for forbrændingsanlæg, og man vil begrænse importen af udenlandsk affald. Hvordan det skal foregå, vil regeringen drøfte med Folketingets øvrige partier.

Regeringen foreslår, at behandling af det genanvendelige affald skal udbydes.

'På den måde kan innovative virksomheder få bedre adgang til affaldet, så de kan udvikle fremtidens teknologiske løsninger og skabe nye grønne arbejdspladser,' hedder det.

Desuden skal der gang i udviklingstiltag, som kan sikre en klimaneutral affaldssektor. For eksempel vil regeringen etablere et nyt partnerskab med fokus på at styrke og accelerere intelligent affaldshåndtering gennem ny teknologi og digitale løsninger.

Dan Jørgensen erkendte på pressemødet, at nogle kommuner vil være kede af, at reglerne om affaldshåndtering strammes.

- Vi skal selvfølgelig tage hensyn til kommunerne, men vi skal også tage hensyn til klimaet og borgerne. Bare fordi nogle har fået en god forretning ud af at brænde affald, så ændrer det ikke, at vi skal se affald som en ressource og ikke som noget, vi brænder af. Vi skal heller ikke have en kapacitet, som er større, end hvad vi selv har brug for, så vi skal sejle plastic fra Storbritannien til Danmark, sagde han. 

Frist til januar 2025

Alle kommuner skal bruge de samme piktogrammer, som allerede er lavet i samarbejde med bl.a. KL - se øverst.

Kommuner, som er i fuld gang med affaldssortering, kan lade deres nuværende aftale løbe ud frem til 1. januar 2025, sagde Lea Wermelin. Hun bebudede samtidig, at der vil komme flere krav til kommunerne om dokumentation.

Regeringens udspil er en del af ambitionen om, at Danmark skal nå målet om 70 pct. reduktion af drivhusgasser i 2030, som blev besluttet med klimaloven i efteråret sidste år.

Slut med at blande plast og glas

I fredags anbefalede Miljøstyrelsen, at metal, glas og plast ikke længere bør indsamles i samme beholdere, fordi især glaskvaliteten bliver for dårlig til at genanvende. I det nye udspil følges den anbefaling, så højst to af de tre ting kan blandes.

Ifølge Miljøstyrelsen betyder det, at 22 kommuner skal ændre indsamling inden 2025. Styrelsen henviser til en rapport fra Rambøll, som igen henviser videre til en kortlægning pr. 1. januar 2019. Ifølge den er det disse kommuner, som indsamler metal, glas og hård plast sammen: 

Assens, Billund, Haderslev, Morsø, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Esbjerg, Favrskov, Frederikshavn, Horsens, Næstved, Odder, Randers, Ringsted, Skanderborg, Slagelse, Sorø, Viborg, Vordingborg, Aabenraa og Aarhus.