Ringsted får påbud for ukorrekt praksis for medicin og journaler

Styrelsen for Patientsikkerhed skrider ind over for gammel medicin og uopdaterede journaler i Ringsteds hjemmepleje.

RINGSTED: Et kontrolbesøg fra Styrelsen for Patientsikkerhed i Ringsted Kommunes hjemmepleje har udløst et påbud begrundet i ukorrekt medicinhåndtering og utilstrækkelig journalføring. Kommunen har bøjet nakken og retter ind med sine procedurer.

Samtidig med anerkendelsen af at styrelsen har ret i sin kritik af de hidtidige procedurer, understreges det dog, at ingen er blevet fejlmedicineret eller har været i fare på anden måde.

- Men der har været tilfælde, hvor borgerne eksempelvis har haft ældre medicin, som ikke længere har været i brug, liggende i deres hjem. Medicinen har ligget separat, og dermed ikke sammen med den medicin borgerne får, men vi skal selvfølgelig sørge for, at der kun er den medicin til rådighed, som der er brug for, siger centerchef Alice Morsbøl fra Social- og Sundhedscentret i Ringsted.

Problemerne med journalføringen tilskrives til dels overgang til en ny metode at skrive journalerne på, og den ændring har blandt andet betydet, at fx ønsker om fravalg af livsforlængende behandling ikke var entydigt journalført, da Styrelsen for Patientsikkerhed var på kontrolbesøg i september 2019.

Ifølge Ringsted Kommune var der dog andre procedurer, der sikrede, at personalet havde kendskab til borgernes ønsker, men af hensyn til ikke-fast personale er der brug for opstramning på området, og den er nu iværksat, siger centerchef Alice Morsbøl.

Alle borgeres journaler og medicinforbrug bliver gennemgået for at sikre, at de lever op til retningslinjerne og løbende bliver ajourført. Ligeledes bliver der sat ekstra ind, for at sikre at al data bliver ajourført i det nye journalsystem, så man kun skal søge ét sted for at finde det samlede overblik over den enkelte borger, oplyser centerchef Alice Morsbøl.

mk

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
DK Job
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt