Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Respekt for akut-beslutning - men hvilken?

Løftebrud eller revolverpolitik: Region Syddanmark har én gang fået forkastet forslag, der rummer akutfunktion Svendborg, og fik armen vredet om
27. OKT 2011 13.29

Af Knud Abildtrup, [email protected]

SYDDANMARK:
Når sundhedsminister Astrid Krag (SF) nu understreger, at hun vil respektere regionens beslutning om akutfunktion i Svendborg, lyder svaret: 'Løftebrud', ud fra det ræsonnement, at hun nok mener regionens seneste - det gældende - svar til ministeriet, der ganske rigtigt ikke rummede nogen akutfunktion i det sydfynske.

Men netop den plan blev ikke skrevet med regionsrådets gode vilje. Et stort flertal gik fra starten ind for et udbygget OUH - Odense Universitetshospital - og bevarelse af akutfunktion på Svendborg Sygehus. Forslaget blev pure afvist af regeringens Erik Juhl-udvalg: Det var enten -eller. Og først derefter gik rådet ind for den aktuelle plan - uden akutfunktionen. Det var det klare svar fra regeringen, hvis regionen ville have del af de 6,3 mia. kr. til OUH.

Og som regionsrådsmedlem William Jensen (S) udtrykte det til DR Fyn: - Jeg stemte for det - med den bagtanke, at det ville kunne bruges imod os. For vi skrev jo ansøgningen med ført hånd - eller pistol for panden. Ingen af os ville jo risikere at miste OUH.

Gjort til statister
Som regionspolitiker Mette Valentin skrev i et debatindlæg på dknyt i juni i år:

'Jeg er ærligt talt ved at være godt og grundigt sur over, at vi regionspolitikere bliver gjort til statister - igen - igen, når der pågår store nationale vidtrækkende forhandlinger i den borgerlige lejr. Det er jo fuldstændigt respektløst overfor det demokratiske spillerum og de demokratiske beslutninger, som regionsrådene tager! Men det betyder ikke at det ikke sker. Vi så det senest her i Region Syd, med det store Juhl-Cirkus omkring akutfunktionen i Svendborg, hvor vi til sidst blev tvunget til at justere vores akutsygehusplan, så Svendborg IKKE fik akutfunktion, til trods for flere års ihærdigt og seriøst forarbejde og et 100 pct. enigt regionsråds beslutning om det modsatte.'

Regionsrådet rettede sig efter afvisningen - men flere fra rød side i regionsrådet havde klare forventninger til et regeringsskifte. Ikke mindst efter en valgkamp, hvor både Søvndal, Carsten Hansen og Thorning garanterede for muligheden for akutfunktion i Svendborg. Der blev bare ikke sat beløb på ...

Og hvis det skulle vise sig, at ministerens holdning kan tolkes derhen, at det står regionsrådet frit at organisere sygehusstrukturen, som de hele tiden har villet, er det jo spørgsmålet, om regionspolitikerne er parat til det:

For som formand Carl Holst (V) har udtrykt det, er Krags aktuelle afvisning næsten endnu større end den foregående regerings.