Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Foto: Strikert Photography, Northern, Free

Rejs dig op og sæt dig ned-test skal afgøre corona-indlæggelse eller ej

Midtjylland indfører en stoletest, der kan afsløre kritisk lav iltoptagelse.
11. MAJ 2020 14.36
TEMA: Corona

MIDTJYLLAND: Et nyt redskab er taget i brug for at hjælpe til med at afgøre, om en patient med coronavirus kan blive i eget hjem eller bør indlægges. Det er en såkaldt stoletest, hvor personen skal rejse sig fra en stol og sætte sig igen så mange gange som muligt inden for ét minut.

Sammen med en måling af iltniveauet i blodet giver det et billede af, om personen har brug for at blive indlagt, forklarer ledende overlæge Allan Bach fra Region Midtjyllands akutlægebiler og ambulancer i regionens præhospitale afdeling.

- Hvis de parametre bliver ved med at være stabile, kan ambulancebehandleren i samråd med en læge vurdere, at patienten godt kan holde til at være derhjemme. Alternativt kan testen være med til at sige, at det her er en patient, hvor vi mistænker vedkommende for at være i risiko for få et svært forløb, og som har behov for at blive indlagt til yderligere behandling, siger han.

Italiensk erfaring

De fleste, der rammes af coronavirus, slipper med milde symptomer. Men der er en mindre gruppe, som bliver hårdere ramt, og det er den gruppe, testen skal hjælpe med at identificere.

- Vi hørte fra italienske kolleger, at de på sygehusene så patienter, der umiddelbart så ud til at have det godt og med et højt iltniveau i blodet, men som relativt hurtigt blev væsentligt dårligere. Deres erfaring var, at de kunne identificere de patienter ved hjælp af en belastningstest, der minder om vores stoletest. Vi valgte så at flytte det ud i ambulancerne, så det sker så tæt på borgerne som muligt og så tidligt i sygdomsforløbet som muligt, siger Allan Bach.

Stoletesten gennemføres kun, når der er tvivl om, hvor hårdt patienten er ramt. Børn og patienter, der er ældre end 70 år eller har anden svær sygdom, vil ikke blive bedt om at gennemføre testen. De køres direkte til hospitalet.

Forskere vil nu undersøge, om den nye metode har en dokumenteret effekt. Poul Due Jensen Fonden har bevilget 230.000 kr. til formålet.

Ritzau