Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Regulativ for 37 vandløb i Nordsjælland underkendt

KORT NYT25. APR 2020 10.20

Tilbage i 2017 klagede Landboforeningen Gefion, Vandløbslauget for Værebro Å og to lodsejere til Miljøklagenævnet over et fælleskommunalt fællesregulativ for Værebro Å. Nævnet giver nu klagerne medhold i, at fællesregulativet ikke lever op til loven, oplyser Frederiksborg Amts Avis.

Nævnet kaldet det i afgørelsen en væsentlig retlig mangel, at kommunerne ikke har forholdt sig tilstrækkeligt til regulativets miljømæsige påvirkninger af blandt andet to Natura 2000-områder. 

Regulativet er udarbejdet af Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Herlev og Roskilde kommuner og dækker de 37 offentlige vandløb i Værebro Å-systemet, og Egedal har været tovholder på det.

ka