DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Regioner: Vi bliver aldrig færdige med at rense grunde

Opgaven med at rydde op efter fortidens forureninger er uden slutdato, viser en prognose fra Danske Regioner.
8. SEP 2020 6.37

Oprensning af forurenet jord er en større opgave end ventet, og det er ikke en opgave, der kan løses én gang for alle. Det konkluderer en prognose fra Danske Regioner.

Regionerne har siden 2007 haft travlt med at kortlægge og rense op efter de mange jordforureninger, som kan skade sundhed og drikkevand. 

- Vi har hele tiden vidst, at tidshorisonten for at få bugt med forureningerne var lang. Men nu må vi erkende, at der helt grundlæggende er tale om en varig driftsopgave, siger Heino Knudsen (S), formand for Danske Regioners Udvalg for Miljø og Ressourcer.

Dels stiger antallet af kendte forureninger hele tiden, dels får man hele tiden ny viden om kemiske stoffer og nye analysemetoder.

Nye behov opstår

"Vores viden om forurenende stoffer, hvordan og hvor de er anvendt, ændrer sig løbende. Risikobilledet er derfor foranderligt, og jordforureningsopgaven bør ses som en vedvarende dynamisk risikohåndtering, hvor der konstant foretages en prioritering af mest drikkevand, mest sundhed og mest miljø for pengene. Myndighedsopgaven er ikke endelig," lyder det i analysens konklusion.

Hvis man fx ændrer vandindvindingsområder, eller der skal bygges nyt, kan der opstå nye behov for at rydde op. Samtidig viser erfaringerne fra de seneste år, at nogle forureninger ikke umiddelbart kan renses op med de kendte teknologier, så der i stedet skal laves varige løsninger for at undgå, at forureningen spreder sig.

40.000 grunde er i dag kortlagt som forurenede eller potentielt forurenede, og Danske Regioner vurderer, at det vil koste omkring 26 mia. kr. at rydde op.

Regionerne bruger hvert år omkring 430 mio. kr. på at håndtere jordforurening. Knap en tredjedel er til opgaver, der ventes at vare ved.

ak