Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Det tidligere Grindstedværket - nu Dupont - i Grindsted.
Foto: Bo Amstrup, Ritzau Scanpix

Måske Danmarks 11. generationsforurening:
Mængder af kemisk forurenet jord på den gamle losseplads i Grindsted

Undersøgelserne på en tidligere losseplads har som ventet afsløret et grubeområde, der indeholder kviksølv, olie og opløsningsmidler fra produktionen på det tidligere Grindstedværket.

SYDDANMARK: Region Syddanmark har netop afsluttet en undersøgelse af den tidligere losseplads syd for Grindsted, som frem til 1970’erne blev brugt til deponi af både husholdningsaffald og affald fra byens virksomheder – herunder Grindstedværket, oplyser regionen.

Undersøgelsen gik først og fremmest ud på at få slået fast, om særligt spildevand og fast affald fra Grindstedværket blev deponeret i et særligt grubeområde på lossepladsen, og om området adskiller sig tydeligt fra resten af lossepladsen.

Konklusionen er, at der er store koncentrationer af de såkaldte Grindstedværk-stoffer i et område på op til 32.000 kvadratmeter. Skønsmæssigt indeholder gruben omtrent 179.000 kubikmeter forurenet jord med et indhold af blandt andet kviksølv, medicinske stoffer, oliestoffer og klorerede opløsningsmidler.

 - Grubeområdet er lidt større, end vi havde forventet. Og omfanget af forureningsmængderne er også større. Så der er ingen tvivl om, at vi igen står med en meget stor forureningssag, siger Jørn Lehmann Petersen (S), der er formand for Miljøudvalget i Region Syddanmark.

Termisk løsning en mulighed

Da der ikke på nuværende tidspunkt er viden om, at lossepladsen udgør en risiko for overfladevand, værdifuldt drikkevand eller menneskers sundhed, er lossepladsen er ikke en del af Danske Regioners plan for en oprensning af de ti nuværende type-1 generationsforureninger. 

Næste skridt er at få undersøgt fanen fra lossepladsen yderligere for at afklare, om forureningen udgør en risiko for Grindsted Å. Hvis det viser sig at være tilfældet, vil lossepladsen blive klassificeret som en type-1-generationsforurening – og dermed Danmarks 11. generationsforurening.

Det vil også betyde, at det skal undersøges, om det kan betale sig at fjerne gruben for at mindske udsivning til fanen – og dermed afkorte driftsperioden af et eventuelt afværgeanlæg i fronten af fanen.

I en rapport, som Dansk Miljørådgivning (DMR) har udf'ørt på vegne af Region Syddanmark, er der foretaget en indledende screening af mulige oprensningsmetoder. DMR vurderer, at det både er muligt at fjerne størstedelen af forureningen ved at bortgrave jorden i grubeområdet og ved at benytte en termisk løsning.

Andre løsninger kan dog også komme på tale, hvis et på et senere tidspunkt kan slås fast, at forureningen på lossepladsen udgør en risiko for Grindsted Å, og dermed bør afværges.

ka