Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Foto: DTU Miljø.

DTU Miljø i ny undersøgelse:
Bakterier nedbryder forurening ved Grindsted Å - men ikke hurtigt nok

En speciel gruppe bakterier elsker at spise klorerede opløsningsmidler, men det forurenede grundvand strømmer for hurtigt til, at bakterierne kan nå at spise op.
28. AUG 2020 10.27

SYDDANMARK: Teknikerne slås i Grindsted ihærdigt med at bekæmpe langtidseffekterne af mange års kemisk produktion, og for tiden bruger regionens miljøfolk erfaringer fra oprensninger fra giftdepoterne Kærgaard Klitplantage.

Der sker en naturlig nedbrydning af klorerede opløsningsmidler i Grindsted takket være en gruppe bakterier i jorden og i grundvandet. Bakterierne kan dog ikke nå at spise alle de klorerede opløsningsmidler, inden de siver ud i åen. Det konstaterer DTU Miljø i en ny undersøgelse, som er udført i samarbejde med Region Syddanmark, lyder det fra regionen.

Der findes nogle fantastiske bakterier i Grindsted, som er eksperter i at nedbryde klorerede opløsningsmidler og vinylklorid.

Det fastslår DTU Miljø, der i samarbejde med Region Syddanmark har undersøgt og vurderet, hvor hurtigt naturen selv nedbryder forureningen med klorerede opløsningsmidler i fanen fra fabriksgrunden.

Undersøgelsen har haft fokus på fanen i et område tæt på Grindsted Å og indgår i en serie undersøgelser, der har til formål at give mere viden om, hvordan man bedst håndterer den forurening, der strømmer ud i Grindsted Å.

Forureningen strømmer for hurtigt

Rapporten konkluderer, at der både er gode og dårlige nyheder. En speciel gruppe bakterier kaldet dehalococcoider er rigt til stede ved den strækning af åen, hvor mest vinylklorid strømmer ud hvert år. Og dehalococcoider elsker at spise klorerede opløsningsmidler. Den dårlige nyhed er, at det forurenede grundvand strømmer for hurtigt til, at bakterierne kan nå at spise op, før det strømmer ud i åen.

- Nu ved vi, at de biologiske betingelser for en naturlig nedbrydning af de klorerede opløsningsmidler er til stede. Det er vigtig viden i forhold til det videre arbejde med at udvikle en permanent løsning til at reducere udsivningen af forurening til Grindsted Å, siger geolog Jørgen Fjeldsø Christensen fra Vand og Jord-afdelingen i Region Syddanmark.

Næste skridt bliver at undersøge, om det er muligt at få bakterierne til at spise mere op, inden forureningen strømmer ud i åen.

- I Kærgård Klitplantage har vi gode erfaringer med at tilsætte dehalococcoider til grundvandet under gruberne, men det er for tidligt at sige, om det også kan være en løsning i forhold til forureningsfanen i Grindsted, siger Jørgen Fjeldsø Christensen tilføjer:

- Samtidig er der også en lang række farmaceutiske stoffer og oliestoffer i fanen, som vi endnu ikke ved, om bakterier kan nedbryde. Derfor er vi fortsat et stykke fra målet om at kunne præsentere en permanent løsning ved Grindsted Å.  

Den rigtige retning

Formand for Miljøudvalget i Region Syddanmark Jørn Lehmann Petersen (S) er tilfreds med DTU’s undersøgelse:

- Det viser, at vores målrettede indsats i Kærgård Klitplantage over de seneste 15 år har givet os værdifulde erfaringer, som vi nu kan bruge i Grindsted. Der er fortsat et stykke vej, før vi har udviklet de metoder, der skal til for at håndtere forureningerne i Grindsted, simpelthen fordi der ikke findes en fiks og færdig løsning. Men vi tager hele tiden skridt i den rigtige retning.

Region Syddanmark arbejder blandt andet med at etablere et pilotrensningsanlæg ved Grindsted Å, som skal reducere udsivningen til åen fra den kraftigst forurenede del af fanen fra fabriksgrunden. Og derudover er der flere undersøgelser på vej, som skal bidrage til at udvikle løsninger over for udsivning af forurening til Grindsted Å.

Find rapporten her.

ka