Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Giftdepotet på 110 tons fra Cheminova ligger stadig begravet ved Høfde 42 syd for Thyborøn.
Foto: Claus Bonnerup, Ritzau Scanpix.

Folketinget pålægger regeringen:
Nu skal der findes penge til at rydde op efter generationsforureninger

Det skal ske som en 'ekstra og særskilt bevilling', så pengene ikke griber ind i den almindelige finansiering af opgaver på jordforureningsområdet.

Et enigt Folketing har i dag vedtaget, at der hurtigst muligt skal findes penge til at rydde op efter de ti store generationsforureninger i Danmark, lyder det fra Region Midtjylland, der rummer tre af dem - der stammer fra kemiproduktion på Harboøre Tange.

Med Folketingets beslutning er regeringen forpligtet til hurtigst muligt at finde finansiering til oprensning, og det skal ske som en 'ekstra og særskilt bevilling' så pengene ikke griber ind i den almindelige finansiering af opgaver på jordforureningsområdet.

For Region Midtjyllands vedkommende drejer spørgsmålet om generationsforureninger sig om tre lokaliteter: kemikaliedepotet ved Høfde 42, Cheminovas gamle fabriksgrund og den nuværende fabriksgrund. Sidstnævnte er den eneste, der mangler at blive undersøgt, de to andre er klar til oprensning.

- Det er en rigtig vigtig beslutning, der er truffet i Folketinget. Det er forudsætningen for, at vi som samfund kan komme af med de helt store forureninger. Jeg forventer, beslutningen definitivt giver de nødvendige midler til generationsforureningerne. Og jeg håber, at vi nu er færdige med at drøfte, om de store forureninger skal dræne vores almindelige budget til jordforureningsområdet. Nu kan vi fortsætte vores arbejde fx med at rense op efter renserier og andet, der kan ødelægge drikkevandet, natur og sundhed. Dét er afgørende, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Region Midtjylland har et årligt budget på ca. 40 mio. kr. til jordforureningsopgaver. Undersøgelser viser, at det vil koste en halv mia. kr. at rense op på Høfde 42 og Cheminovas gamle fabriksgrund. 250 mio. kr. for hver af de to forureninger.

- Vi har i årevis holdt øje, passet på og hjulpet med undersøgelser og renseforsøg, så der kan renses op på en bæredygtig måde – når pengene er der.  Metoderne til at fjerne forureningen er der, og nu tror jeg fuldt og fast på, at pengene også kommer. Nu handler det bare om, at det ikke må trække i langdrag. Penge skal findes i takt med, at regionerne får undersøgt generationsforureningerne. Men i Region Midtjylland er vi altså klar til at rense de to af forureningerne op, siger formand for Udvalget for Regional Udvikling Jørgen Nørby (V).

De ti generationsforureninger er:

  • Himmark på Nordals efter Danfoss-forurening - deponering af affald.
  • Grindstedværket, Grindsted: Forurening med giftigt spildevand.
  • Kærgård Klitplantage nord for Esbjerg: Forurening med giftigt spildevand fra blandt andet Grindstedværket.
  • Gammel fabriksgrund ved Cheminova, Harboøre Tange: Forurening fra produktion af pesticider.
  • Cheminovas nuværende fabriksgrund, Harboøre Tange: Forurening fra produktion af pesticider.
  • Høfde 42 ved Cheminova, Harboøre Tange: Forurening fra produktion af pesticider.
  • Skuldelev, Frederikssund: Forurening ved byen Skuldelev med klorerede opløsningsmidler fra metalvirksomhed.
  • Naverland ved Albertslund: Forurening med klorerede opløsningsmidler.
  • Den tidligere Collstrop-grund ved Esrum Sø: Arsenforurening fra virksomheden Collstrop.
  • Lundtoftevej 150 og 160, Lyngby: Forurening med klorerede opløsningsmidler fra tidligere køleskabsfabrik.


Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet, Danske Regioner, Region Syddanmark.

ka