Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Regionale djøf'ere ønsker jobgarantier

Regeringen bør udstede midlertidig ansættelsesgaranti for at forebygge utryghed og personaleflugt
25. AUG 2011 9.25

- Regeringens beslutning om at ville nedlægge regionerne allerede fra 1. januar 2013 skaber en stor utryghed blandt medarbejderne i regionerne. Specielt fordi man endnu ikke har præcise forslag til, hvad der skal erstatte regionerne. Derfor bør regeringen udstede en midlertidig ansættelsesgaranti til alle medarbejdere i regionerne, udtaler Lars Qvistgaard, formand for Djøfs overenskomstforening for offentligt ansatte

- Med den korte tidshorisont ift. nedlæggelsen bliver det en ekstremt turbulent situation, hvor der bliver trukket store veksler på medarbejdernes og ledelsernes viden, formåen og omstillingsevne. Utryghed i ansættelsen er et dårligt fundament for at omstruktureringen kommer til at lykkes, tilføjer Lars Qvistgaard, der forudser tab af produktivitet, viden og kompetencer i regionerne, hvis medarbejderne vælger at forlade regionerne på grund af usikkerheden.

Han er stærkt kritisk over for den politiske beslutningsproces i spørgsmålet om regionernes fremtid.

- Store ændringer af den offentlige sektor bør hvile på grundige analyser af fordele og ulemper ved forskellige løsningsmodeller - inden man træffer beslutningerne. Det må også være forudsætningen for at etablere et endnu mere effektivt og professionelt sundhedsvæsen. Det har vi desværre ikke set i denne sag, hvor regeringen og et flertal i Folketinget har truffet beslutningen, før man ved, hvad der skal erstatte regionerne. Det forekommer forhastet og uigennemtænkt

Han appellerer til, at der denne gang findes en holdbar løsning for sundhedsvæsenets fremtid.

- Alle organisatoriske ændringer koster ressourcer, der kun kan tages fra borgerne.