Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Region Sjælland vil være rekreativ baghave

Alle 17 kommuner i Region Sjælland samles nu i et fælles fremstød via de lokale turismeorganisationer

Af Thea Storm Pedersen

En fælles turismekampagne vil profilere den sjællandske region som storbyernes rekreative baghave.

- Det er så vidt vides første gang, det er lykkedes at etablere en kampagne med deltagelse fra alle 17 kommuner i regionen, siger direktør for udviklingsselskabet Østdansk Turisme Karin Melbye Holm, som står bag den koordinerede indsats.

Kampagnen har titlen "Recharge" og profilerer Region Sjælland som den rekreative baghave for travle storbyboere fra København, Hamborg, Malmø og Berlin.
Kampagnen afvikles i samarbejde med den nordtyske turismeorganisation Ostsee-Holstein-Tourismus (OHT) og strækker sig således henover Femern Bælt.

- Jeg er glad for, at der er så massiv en opbakning til at sende et fælles budskab om, hvad vi står for og kan tilbyde i vores region. Det tegner godt for turismeudviklingen i Region Sjælland og dermed i de 17 kommuner, siger Karin Melbye Holm.

Turisme som vækstmotor
Turismeerhvervet nyder stadig mere bevågenhed fra både det øvrige erhvervsliv og fra landets folketingspolitikere som et erhverv, der rummer store vækstpotentialer. Oprettelsen af et egentligt turismeministerium er et tilbagevendende emne, som flere og flere politikere viser positiv interesse for, hvilket er en klar indikation på en bred erkendelse af, at turismen har et væsentligt potentiale som vækstmotor.

Vækstforum Sjælland har da også udstukket nogle ambitiøse mål for turismeerhvervet i turismestrategien for Region Sjælland. Her er målsætningen frem mod 2015 blandt andet en beskæftigelsesvækst på 1.250 årsværk og en værditilvækst på 0,6 mia. kr.

"Recharge"-kampagnen sker med støtte fra EU's Interreg IV program. Kampagnen er så småt skudt i gang og vil tage til i omfang i løbet af efteråret og den kommende sæson.