Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Odsherred vil udvikle turisme, transport, ældreområde og uddannelse

Fra udkant til udvikling - Odsherred vil også være frikommune og vil vinke farvel til 'den rådne banan'
10. MAR 2011 11.20

ODSHERRED: Med udgangspunkt i fire fokusområder søger Odsherred Kommune nu om at blive en af landets fem frikommuner fra 1. januar 2012 og fire år frem. Mere helhed i uddannelsesforløbet, så alle unge også gennemfører en ungdomsuddannelse, bedre udnyttelse af den kollektive trafik, nye finansieringsmuligheder inden for turisme og tilkøbsydelser og medborgerskab for ældre borgere er de fire temaer, Odsherred vil undersøge og afprøve nærmere.

Farvel til 'rådden banan'
- Det er mit og byrådets håb, at vi kommer med i frikommuneordningen. Vi har valgt at fokusere på områder, som kan tilføre vækst og udvikling til kommunen, så vi ved at blive frikommune kan understrege en udvikling fra 'udkant til udvikling', siger borgmester Thomas Adelskov (S). At blive frikommune vil kunne give os endnu et ryk væk fra at være udkants-Danmark eller del af en 'rådden banan'.

Han understreger dermed, at der med ansøgningen ikke lægges op til en udvidet drift, mere administration og nye driftsområder i kommunen, men tværtimod en ny og mere effektiv måde at løse opgaver på, som vil være til gavn for såvel borgerne som erhvervsliv.

Ser muligheder
- At blive frikommune ligger helt i tråd med den udviklingsstrategi, byråd og administration nu arbejder efter med fokus flyttet fra den økonomiske ubalance til udviklingsmuligheder. Økonomien er ved at være i balance, og rute 21 kommer nu til Odsherred. Kommunen vil fortsat være præget af stærk og stram økonomisk styring, og vi skal også i de kommende år effektivisere, og netop her er frikommuneforsøget en anledning til at afprøve nogle af de temaer, vi har drøftet mellem byråd og direktion, siger kommunaldirektør Lars Holte.

- Vi har noteret os, at andre kommuner afstår fra at søge om at være frikommune for at undgå øgede administrative udgifter, men vi ser på mulighederne frem for begrænsningerne, siger kommunaldirektøren.

Lars Holte påpeger, at de erfaringer, Odsherred måtte høste efter frikommuneforsøget vil kunne komme alle landets kommuner til nytte.

Bedre offentlig trafik
På turistområdet går planerne i retning af andre finansieringskilder end de offentlige, blandt andet med skelen til den tyske kurskat med det formål at investere i anlæg, infrastruktur, oprydning på strande m. v.

Det andet tema, Trafik Odsherred, sigter på at forbedre og billiggøre den kollektive og offentlige trafik ved udnyttelse af den nye rute 21 og skal både fokusere på kommunens egen kørsel og den offentlige/kollektive transport.

På ældreområdet ønsker Odsherred at give ældre borgere mulighed for at tilkøbe ydelser som ekstra rengøring, snerydning, oprydning m. v. samt inddrage de frivillige endnu mere end i dag.

Det fjerde tema har overskriften 'Uddannelsespligt' og drejer sig om at få flest mulige unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse. I dag har mere end 30 pct. ikke gennemført en ungdomsuddannelse 10 år efter folkeskolen.