Regeringens lister over udsatte boligområder skrumper og har nye navne

Antal boligområder, der nu kaldes parallelsamfund, går fra 15 til 12. Såkaldt udsatte boligområder fra 25 til 20. Omdannelsesområder, der før blev kaldt hårde ghettoer, fra 13 til 10.

Indenrigs- og boligministeren offentliggør i dag listerne over omdannelsesområder, såkaldte parallelsamfund og udsatte boligområder. Desuden offentliggøres den nye liste med forebyggelsesområder, oplyser ministeriet.

Igen i år falder antallet af udsatte områder, nemlig fra 25 til 20. Tallene dækker over, at syv områder udgår af listen, mens to nye områder kommer ind. Ser man på parallelsamfundsområderne, der før blev kaldt ghettoområder, falder antallet fra 15 til 12.

Der er fire områder, som ikke længere opfylder kriterierne, mens ét område er kommet på listen.

Listen over omdannelsesområder, der før blev kaldt hårde ghettoer, består nu kun af ti boligområder – tre områder udgår, og ingen nye områder er kommet på listen.

Flere af boligområderne optræder på flere af listerne, så tallene kan ikke lægges sammen for et samlet tal på landsplan.

Flere i job og færre dømte

De to primære årsager til, at færre boligområder opfylder kriterierne for at være udsatte, er et fald i andelen af beboere uden for arbejdsmarkedet og færre dømte i områderne i forhold til landsgennemsnittet. Men der er også et område, som udgår på grund af et forbedret uddannelsesniveau. To områder er ude, fordi antallet af beboere nu er under 1.000.

Tre boligområder udgår af listen over omdannelsesområder, fordi de ikke længere opfylder kriteriet vedrørende antal dømte. Det drejer sig om Ringparken og Motalavej i Slagelse Kommune og Solbakken i Odense Kommune. Områderne vil fortsat være omfattet af en udviklingsplan og skal leve op til kravene om at reducere andelen af almene familieboliger i området.

Der er 62 forebyggelsesområder på den nye liste, som offentliggøres for første gang som følge af den brede politiske aftale om Blandede boligområder – næste skridt i kampen mod parallelsamfund af 15. juni 2021.

I disse områder kan boligorganisationer og kommuner bruge nye redskaber til at forebygge udsathed eller fastholde den positive udvikling.

Parallelsamfund

 • Aldersrogade, København.
 • Mjølnerparken, København.
 • Tingbjerg/Utterslevhuse, København.
 • Tåstrupgård, Høje-Taastrup.
 • Agervang, Holbæk (ny).
 • Vollsmose, Odense.
 • Nørager/Søstjernevej med flere, Sønderborg.
 • Stengårdsvej, Esbjerg.
 • Sundparken, Horsens.
 • Skovvejen/Skovparken, Kolding.
 • Bispehaven, Aarhus.
 • Gellerupparken/Toveshøj, Aarhus.

Røget af listen: Nøjsomhed/Sydvej, Helsingør, Ringparken, Slagelse, Motalavej, Slagelse, Solbakken med videre, Odense.

Kilde: Indenrigs- og Boligministeriet

Udsatte boligområder

 • Aldersrogade København
 • Mjølnerparken København 
 • Tingbjerg/Utterslevhuse København
 • Stærevej mv København
 • Tåstrupgård Høje-Taastrup
 • Agervang Holbæk  (ny)
 • Lindholm Guldborgsund
 • Vollsmose Odense
 • Byparken/Skovparken Svendborg
 • Nørager/Søstjernevej m.fl. Sønderborg
 • Præstebakken/Syrenparken Esbjerg (ny)
 • Stengårdsvej Esbjerg 
 • Hedelundgårdparken Esbjerg
 • Sundparken Horsens
 • Skovvejen/Skovparken Kolding
 • Glarbjergvej-området Randers
 • Gammel Jennumparken Randers 
 • Bispehaven Aarhus
 • Gellerupparken/Toveshøj Aarhus
 • Houlkærvænget Viborg

Røget af listen: Nøjsomhed/Sydvej, Helsingør, Ringparken, Slagelse, Motalavej, Slagelse, Solbakken mv Odense, Kertemindevejkvarteret, Odense, Sønderbro, Horsens, Ellekonebakken, Viborg.

Kilde: Indenrigs- og Boligministeriet

Omdannelsesområder

 • Mjølnerparken, København.
 • Tingbjerg/Utterslevhuse, København.
 • Tåstrupgård, Høje-Taastrup.
 • Vollsmose, Odense.
 • Nørager/Søstjernevej med flere, Sønderborg.
 • Stengårdsvej, Esbjerg.
 • Sundparken, Horsens.
 • Skovvejen/Skovparken, Kolding.
 • Bispehaven, Aarhus.
 • Gellerupparken/Toveshøj, Aarhus.

Røget af listen, men omfattet af udviklingsplan: Ringparken, Slagelse, Motalavej, Slagelse, Solbakken mv Odense.

Kilde: Indenrigs- og Boligministeriet

Listen over forebyggelsesområder pr. 1. december 2021 kan findes her.

Find listerne her.

ka