Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Reformtiltag for unge giver ros

Både KL og Socialpædagogerne glæder sig over en mere koordineret faglig indsats over for de unge i regeringens udspil til en reform af førtidspension og fleksjob
29. FEB 2012 6.04

Regeringens udspil til en reform af førtidspension og fleksjob får særligt roser for sine tanker om at nedbryde silotænkningen, så der kommer en mere koordineret indsats omkring de unge, der risikerer at komme på førtidspension. 

Regeringen foreslår som led heri et ressourceforløb for unge under 40 år. Den tænkning er rigtig, mener KL, der selv for nylig har foreslået at indføre udviklingsforløb for unge, der ellers ville få tilkendt førtidspension.

- Det er helt rigtigt at tænke den unges beskæftigelses-, sundheds-, social- og uddannelsesindsats sammen, fordi den unge ofte har flere forskellige problemer, der skal tages hånd om. Og kommunerne er de helt rette til at levere den vare, da kommunerne jo netop har mulighed for at arbejde på tværs af alle indsatser. Det understreger blot vigtigheden af, at jobindsatsen forbliver samlet i kommunerne, siger Jan Trøjborg.

Mentor kan hjælpe
Socialpædagogerne roser ligeledes regeringens tanker, ligesom de også gerne ser sig selv spille en vigtig rolle i den nye indsats.

- Det er rigtig fornuftigt at samle indsatsen over for de unge i et rehabiliterings-team med én fast mentor - som kan hjælpe de unge i gang. Her kan socialpædagogerne også byde ind med en faglighed, siger Socialpædagogernes formand Benny Andersen.

I dag kan socialt svage unge risikere at skulle forholde sig til seks-syv forskellige sagsbehandlere på kommunen, hvilket kan give en lukket silotankegang i mødet med den enkelte borger, påpeger Benny Andersen. Det vil indførelsen af en mentor over for fx svage unge kunne modvirke.

Efteruddannelse af sagsbehandlerne
Desuden påpeger KL, at de er enige i, at reformpakken skal indeholde en ny fleksjobordning, der vender tilskudsordningen rundt, så de største tilskud ikke længere gives til de fleksjobansatte, der har de højeste lønninger, men målrettes personer med de laveste lønninger og den mindste arbejdsevne.

- KL ser nu frem til ved trepartsforhandlinger og økonomiforhandlinger at drøfte, hvordan reformens elementer mest hensigtsmæssigt bliver implementeret. Det er afgørende, at kommunerne får frihed til at kunne løse opgaven omkring de forsøg, som skal være med til at forbedre indsatsen. Og det er afgørende, at vi får indflydelse på den efteruddannelse af sagsbehandlerne, som regeringen lægger op til, siger Jan Trøjborg.

 

srl

Foto: http://www.flickr.com/photos/pascalmaramis/with/6800044269/