Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

R-politiker afslører KL-rapport i Randers-sag

Mogens Nyholm kalder KMD-sag en 'tabersag for borgmesterkontoret - en sag, hvor der i den grad trædes på de to tidligere top- kommunaldirektører'

RANDERS: KMD-sagen i Randers - manglende udbud af kommunens it-investering - har indtil nu ført til en bestilt KL-undersøgelse om mistillid i ledelsen, samt til to topchefer, der begge har forladt direktionen, der samtidig skal indskrænkes fra syv til fem.

Byrådet skal i dag behandle sagen med en orientering fra KL-konsulenterne, men forinden har byrådsmedlem Mogens Nyholm (R) valgt at afsløre rapporten - som borgmesterkontoret hidtil ikke været offentliggjort i samme omfang.

Nyholm skriver på Randers-radikales hjemmeside:

'Randers Amtsavis har søgt aktindsigt i den såkaldte KMD-sag. Selvfølgelig er det ikke uden grund, at vores lokale avis viser interesse for sagen. Avisens redaktion må selvfølgelig have begrundet mistanke om urent trav fra politisk side...

Borgmesterkontoret har ikke uden videre ønsket at give lokalavisen aktindsigt. Hvorfor ikke? Borgmesterkontoret ønsker åbenlyst ikke, at kommunens borgere får syn for sagen. Efter en meget lang betænkningstid fik avisen dog lov til at få aktindsigt. I forsommeren modtog Amtsavisen et meget kortfattet ekstrakt af KMD-hovedrapporten... borgmesterkontoret har øjensynligt meget, som man ikke ønsker, kommer frem. I hver til fald er meget skåret fra, som ikke er i de to kommunaldirektørers interesse.

Det Radikale Venstre i Randers Kommune mener, at kommunens borgere har demokratisk ret til at danne sig et fuldstændigt indtryk i denne vigtige sag, som har haft stor opmærksomhed i Amtsavisens spalter.

Borgerne må bedømme
Derfor offentliggør Randers-radikale både KMD-hovedrapporten og det superkorte ekstrakt, som Amtsavisen modtog; så borgerne får mulighed for at bedømme 'rimeligheden' i borgmesterkontorets behandling af avisens ønske om aktindsigt.

De neutrale læsere af hovedrapporten vil opdage, at borgmesterens vidneudsagn absolut ikke holder i byretten.

I dag vil Randers-radikale ikke begrunde dette, men lade læseren selv danne sig sit indtryk. Fredag vil Randers-radikale her på hjemmesiden begrunde, hvorfor KMD sagen rettelig er en tabersag for borgmesterkontoret; en sag som ikke holder i byretten. En sag, hvor der i den grad trædes på de to tidligere top- kommunaldirektører.

Accept fra direktører
Her skal lige anføres, at Randers Kommune inden for det seneste 3/4 år har mistet hele fire meget kompetente topdirektører - mere end halvdelen af direktionen er gået deres vej. Tankevækkende og urovækkende set fra borgersynsvinkelen!

Forinden offentliggørelsen af nærværende KMD-materiale har jeg sikret mig, at fhv. vicekommunaldirektør Klaus Christiansen og fhv. kommunaldirektør Bent Peter Larsen er indforstået med, at de valgte dele rapporten offentliggøres. Sådan må det være, da det er en personalesag rettet mod de to personer - uden deres tilladelse ville det være uetisk at offentliggøre rapporterne.

I hovedrapporten er visse talmæssige, og personalemæssige forhold (der reelt ikke vedrører denne sag) udeladt, af diskretionsmæssige hensyn.'