Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Pressenævn: Politiken gjorde "illusorisk" forsøg på at få svar på #metoo-beskyldning

Avisen vidste, at daværende overborgmester Frank Jensen (S) sad i møde, alligevel fik han kun halvanden time til at reagere.
20. APR 2021 12.39
TEMA: #MeToo

KØBENHAVN: Politiken gav ikke daværende overborgmester Frank Jensen (S) en ærlig chance for at kommentere en #metoo-beskyldning, inden avisen offentliggjorde den, fremgår det af en kendelse fra Pressenævnet. Politiken havde ganske vist ringet til overborgmesteren, men vel vidende at han sad i møde og derfor ikke kunne nå at reagere, inden avisen offentliggjorde sin artikel halvanden time senere.

Sagen handler om en artikel, hvis hovedindhold bygger på et Facebook-opslag om en episode tilbage i 1990'erne, hvor en kvindelig journalist havde Frank Jensen, dengang justitsminister, til bords og pludselig mærkede hans hånd langt oppe under kjolen. "Åh, undskyld, jeg bliver bare altid så opstemt af gravide kvinder", skal han have forklaret sig.

Den kvindelige journalist opfattede ikke dengang episoden som krænkende, men efter andre lignende beretninger fra andre kvinder sidste efterår ønskede hun at bidrage med den. Presset mod Frank Jensen var på det tidspunkt massivt, og dagen efter artiklen trak han sig som overborgmester.

Ikke godt nok

I Politikens artikel hed det, at "det har ikke været muligt at få yderligere kommentarer" fra Frank Jensen, "der har siddet i møde på Københavns Rådhus siden kl. 18.30", men Politiken henviste i stedet til, at Jyllands-Posten havde forelagt ham samme beskyldning, uden at Frank Jensen havde villet hverken be- eller afkræfte episoden.

Men det var ikke godt nok, har Pressenævnet afgjort.

Nævnet kalder Politikens forsøg på at indhente en kommentar "illusorisk" og mener derfor, "at Politiken ikke gjorde et tilstrækkeligt forsøg på at indhente [Klager]s kommentarer til beskyldningerne". Pressenævnet kritiserer også Politiken for at være for sløv til at rette et fejlagtigt udsagn om, at den kvindelige journalist skulle have følt sig krænket, hvilket hun efter eget udsagn udtrykkeligt ikke gjorde.

Uden sammenhæng med Politikens kritiserede artikel er Jyllands-Posten også blevet bedømt af Pressenævnet på baggrund af en anden klage i samme sagskompleks. Her afviser nævnet, at Jyllands-Posten skulle have manglende neutralitet og objektivitet og vil ikke kritisere avisen.

Se Pressenævnets kendelse om Politiken og om Jyllands-Posten.