Podcast for bedre skole-trivsel får fondsstøtte

KORT NYT26. SEP 2021 10.45

En af modtagerne af TrygFondens donationer er Landsforeningen Skole og Forældre. Det er sekretariatschef Morten Kruse, der på vegne af foreningen modtager 562.525 kr. til en indsats, som skal hjælpe forældre til at støtte deres børn, hvis de har problemer i skolen, samt klæde lærerne på til samarbejdet med forældre.

Indsatsen skal være en podcast-serie kaldet "Spør' om skolebørn" målrettet forældre til børn i skolen samt lærere på grund- og efteruddannelsen. Podcast-serien og tilhørende undervisningsmateriale sætter fokus på de problemer, forældre typisk oplever i løbet af deres børns skolegang, og bygger på den indsigt, som Forældrerådgivningen har fra samtaler med flere end 1.000 forældre hvert år.

Skolegangen kan nemlig påvirkes negativt, fordi forældre har svært ved at hjælpe børn i deres skolegang, og samarbejder med skolen kan være en udfordring for begge parter. TrygFonden varetager TryghedsGruppen, der er største aktionær i forsikringsselskabet Trygs, almennyttige arbejde.

ibs