Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Pligt til genudbud af it efter bare fire år - ingen god idé

DEBAT Dansk Byggeri vil kun anbefale at sænke tærskelværdien for udbud, når det gælder EU-udbud. Men kommunaldirektør Niels Erik Kjærgaard fra Ringkøbing-Skjern er helt uenig og opfordrer bl.a. til også at genoverveje regler for genudbud
3. MAJ 2011 6.00

Af kommunaldirektør Niels Erik Kjærgaard

Jeg bakker 100 pct. op om en forhøjelse af tærskelsværdierne, men det skal selvfølgelig gælde for såvel nationale udbud som EU-udbud.

Jeg er enig med Dansk Byggeri i, at kommunernes arbejde med at beskrive vores opgaver generelt giver kommunerne en viden, som kan anvendes i et fremadrettet perspektiv. Min uenighed med Dansk Byggeri ligger i niveauet for, hvornår vi skal bruge tid og energi på at gennemføre disse beskrivelser. Med de nye store kommuner og dermed øget indkøbsvolumer er det relevant at tale om en
forhøjelse af tærskelsværdierne.

Jeg synes, Dansk Byggeri behændigt glemmer, at der er tale om kommunens samlede indkøbsvolume for fire års indkøb. Det vil sige, at tærskelsværdien er en årlig omsætning på 400.000, hvis tærskelsværdien er 1,6 mio. kr. Med den stramme fortolkning, der er i de eksisterende udbudsregler, så betyder det, at stort set samtlige kommunale indkøbsemner skal i udbud hvert fjerde år.

Jeg er enig i det sunde i, at kommunerne skal i udbud, men jeg mener, der er behov for en fornyet overvejelse om tærskelsværdiens bundgrænse. Derudover mener jeg, der er behov for en fornyet overvejelse om tidshorisonten for, hvornår kommunerne SKAL foretage et genudbud. I dag er hovedreglen, at et udbud skal genudbydes efter fire år. Her mener jeg, der bør indføres en differentieringsmulighed, så f.eks. kommunens kritiske IT-systemer ikke skal i udbud efter fire år.

Strategisk valg
Det er helt uhørt, at udbudsreglerne kan påtvinge kommunerne store følgeomkostninger i tilfælde af, at kommunerne i værste fald skal skifte leverandør på de store kritiske IT-systemer på f.eks. økonomi- og lønområdet. Det tror jeg ikke sker i større virksomheder (Ringkøbing-Skjern Kommunen har en omsætning på 3,5 mia. kr. og beskæftiger ca. 5.500 medarbejdere).

Kommunens kritiske IT-systemer er et strategisk valg, og med de nye digitale strømninger bliver det endnu mere udtalt. Jeg vil gerne stille min kommune til rådighed for en dybdegående analyse af, hvor store følgeomkostninger, det kræver ved gennemførelse af et systemskift på de to nævnte IT-systemer.

Dansk Byggeri og andre erhvervsorganisationer har løbende indlæg vedrørende øget udbud af offentlige ydelser. Det har jeg forståelse for, men det kunne være befriende at høre, hvordan de samme krav ville bliver modtaget af entreprenører, banker og andre private virksomheder?

Kommunaldirektør Niels Erik Kjærgaard, Ringkøbing-Skjern