dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger

Plads til flere kommuner i afklaringspulje

100 mio. kr. skal hjælpe langvarige kontanthjælpsmodtagere videre.

Med finansloven blev der afsat 50 mio. kr. årligt i 2020-2021 til en styrket indsats for at afklare, om aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år, som har fået kontanthjælp i mere end otte ud af de seneste ti år, fortsat skal være på den ydelse, oplyser Beskæftigelsesministeriet.

Kommuner, der får del i puljen, skal lave en systematisk og tværfaglig gennemgang af alle sager for at sikre, at alle borgere i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, hurtigt identificeres, så de kan få deres sag for rehabiliteringsteamet. Alternativt få en målrettet virksomhedsrettet indsats, som skal bringe dem nærmere job.

56 kommuner har fået støtte for i alt 73,5 mio. kr. Covid-19 har udskudt processen for den nye afklaringspulje, der i stedet bliver forlænget til og med 2022.

Projekterne skal bygge videre på erfaringerne fra "Flere skal med 1", som netop er evalueret, og "Flere skal med 2", der løber frem til midten af 2022. Projekterne er samlet set blevet støttet med 428,5 mio. kr. fra satspuljen.

I "Flere skal med 1" fra 2017-2019 kom 37 pct. af de borgere, som fik en aktiv jobindsats, i beskæftigelse, uddannelse, fleksjob eller virksomhedspraktik. 

ka