Påholdende Tårnby trækker på kassen til bedre tider

Budgetaftale med indbygget kasseunderskud ligesom tidligere år. Men denne gang er det midlertidigt på grund af corona.
14. SEP 2021 9.36

TEMA: Budget 2022

TÅRNBY: Den sidste budgetaftale i denne valgperiode blev i modsætning til de tre første ikke enstemmig. Venstre står udenfor.

Aftalen udnytter Tårnbys andel af servicerammen fuldt ud, blandt andet tilføres det specialiserede socialområde 20 mio. kr. årligt for at følge med behovet for blandt andet specialundervisning.  

Aftaleparterne kalder Tårnby Kommune "kendt for at være påholdende", men budgetterer alligevel med driftunderskud, der finansieres af kassebeholdningen for både budgetåret og overslagsårene, henholdsvis 94 mio. kr., 177 mio. kr.,  117 mio. kr. og 99 mio. kr.

Det skyldes, at kommunen "måske (er) den kommune i Danmark, som er hårdest ramt af virkningerne af covid-19 pandemien på grund af lufthavnen, hotellerne og følgevirksomhedernes betydning for kommunens økonomi", hedder det i aftaleteksten.

Tidligere budgetaftaler har også trukket på likviditeten for at "nedspare" i stedet for en skattenedsættelse, men denne gang er der enighed om, at "når beskæftigelse og arbejdsløshed har stabiliseret sig efter covid-19, skal der foretages de nødvendige prioriteringer", så der "genskabes en bedre balance i kommunens økonomi", hedder det i aftaleteksten.

Den påpeger også, at når det overhovedet er muligt, så skyldes det, at der er "udvist rettidig omhu i opgangstider, hvilket har rustet kommunen med lav gæld og høj likviditet. Det giver mulighed for i en periode at bruge flere penge, end der opkræves i skat", hedder det.

Partierne bag budgetaftalen er Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,  De Konservative, Enhedslisten, SF og De Radikale samt løsgænger Liv Gam (eks-V), i alt 17 af 19 byrådsmedlemmer, idet Venstres to står udenfor. Budgettet andenbehandles og besluttes endeligt på byrådsmøde 28. september.

 

Se budgetaftalen.