Otte kommuner sammen om vandresti langs hele Gudenå

KORT NYT18. MAJ 2021 8.44

Otte kommuner vil sammen med Naturstyrelsen lave en sammenhængende sti langs Gudenå fra udspringet i Tinnet Krat til udløbet i Randers Fjord. Planen er klar, og nu mangler der "bare" at blive fundet de ca. 40 mio. kr., det vil koste at føre projektet ud i livet, skriver Tørring Folkeblad.

Naturstyrelsen har præsenteret planen sammen med de otte kommuner i Gudenåsamarbejdet: Vejle, Hedensted, Horsens, Skanderborg, Favrskov, Silkeborg, Viborg og Randers. Stien har potentiale til at blive en af Danmarks mest kendte og benyttede vandreruter, lyder det fra projektleder Knud Erik Hesselbjerg fra Naturstyrelsen.

Ambitionen er at Gudenåstien skal være en ca. 170 kilometer sammenhængende og ensartet afmærket vandrerute, der så vidt muligt skal være farbar året rundt. Ideen opstod tilbage i 2012, da Gudenåsamarbejdet blev etableret. Siden er mange delprojekter blevet gennemført, som fx Trækstien ved Silkeborg og faktisk er størstedelen af stien - ca. 120 kilometer - allerede etableret.

ka