Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Omegn og Vestegn: Ja til Ring 5

Flere kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden vil løse de trafikale udfordringer i hovedstadsområdet med ny vej og jernbane i Ring 5 og med ny forbindelse over Øresund
2. MAJ 2011 10.46

HOVEDSTADEN: Flere kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden støtter anlæg af en Ring 5 med både vej og bane omkring København. Ring 5 med vej og bane er nødvendig, når vi skal løse de stigende trafikale udfordringer i hovedstadsområdet og leve op til målet fra en 'Grøn Transportpolitik' om, at den kollektive trafik skal løfte det meste af fremtidens vækst i trafikken, lyder det i en fælles udtalelse.

Med et baneanlæg kan store dele af transporten fra lastbiler og vogne lægges over på tog, så man imødegår det stigende CO2 udslip og forurening med partikler. Den nye bane for-ventes at få ca. 40.000 passagerer i døgnet, idet den vil aflaste det eksisterende banenet - herunder Kystbanen. Den vil med flere nye stationer give nye muligheder for togdrift, hvilket vil øge tilgængeligheden til kollektiv trafik og forbedre pendlermulighederne på tværs af regionen og af Øresund.

Den nye vejforbindelse i Ring 5 vil give en effektiv og tiltrængt aflastning af vejnettet omkring København. IBU-Øresunds analyser viser, at alene Ring 3 og 4 vil blive aflastet med op mod 25.000 biler, Helsingørmotorvejen vil blive aflastet med 10.-16.000 biler og Køge Bugt Motorvejen forventes aflastet med 22-32.000 biler. De nuværende bilister vil sammenlagt kunne spare 17.000 timers køretid dagligt.

Vi vil ligesom jer
Opfordringen til Transportministeren lyder: Vi vil det samme som ministeren og forligs-partierne bag 'Grøn transportpolitik' - nemlig at sikre en infrastruktur omkring hoved-stadsområdet, der er bæredygtig både økonomisk, planmæssigt, miljømæssigt og samtidigt løser trafikproblemerne.
Vi har et godt udgangspunkt med ministeriets analyser og IBU-Øresunds analyser. Vi - de berørte kommuner og regionen ser frem til at blive inviteret til at drøfte analyserne af mulighederne i Ring 5 med jer - i overensstemmelse med kommis-soriet for de strategiske analyser.

Kommunerne og regionen støtter den tekniske løsning af anlægget, som skitseres i trans-portanalyserne fra IBU-Øresund. Her lægges op til en løsning med både vej og bane. Rap-porterne repræsenterer den hidtil største samlede ekspertanalyse, der kortlægger de næste 20 års behov for ny infrastruktur i Øresundsregionen, herunder udbygning af Ring 5. Ring 5 ses som en naturlig del af den Helsingør-Helsingborg forbindelse, som den danske og svenske regering er blevet enige om at få udredt.

En Ring 5 med vej og bane vil imødekomme behovet for bedre transportmuligheder til og fra arbejde for folk i og omkring København. I den skitserede løsning vil 85 procent af bil-trafikken handle om regionaltrafik eller lokal trafik mellem fingre i hovedstadsområdet. Kun 15 pct. af trafikken vil være transittrafik.

Rentabel
Samtidig er en Ring 5 med vej og bane er samfundsøkonomisk rentabel. En samfunds-økonomisk analyse viser, at de samlede indtægter i form af reduceret rejsetid samt afgifter til staten overstiger de samlede udgifter til blandt andet anlæg, drift og vedligehold med fire mia. kroner.

Kommunerne og regionen vil gerne medvirke til at afdække og synliggøre de muligheder, der vil være for byudvikling langs Ring 5 med vej og bane. Der er pt. reserveret 70 kva-dratkilometer til transportkorridor. Det endelige anlæg vil i omfang kun fylde 7 kvadratki-lometer. Det har stor betydning for de kommuner, som ligger langs banen, at der kommer en afklaring på, hvad der skal ske med de båndlagte arealer, både i forhold til linjeføring og kommende udviklingsmuligheder.

IBU-Øresunds forslag til Ring 5 med vej og bane tager udstrakt hensyn til de lokale miljø-er. Det betyder blandt andet, at mulige støjgener skal forebygges, og at det eksempelvis kan være aktuelt at bygge en tunnel under Mølleå dalen for at beskytte naturværdierne.

Helsingør, Høje-Taastrup på vegne af Omegnskommunernes Samarbejde og Vestegnssamarbejdet og Region Hovedstaden.

Omegnskommunernes Samarbejde består af: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk Kommuner (Egedal Kommune støtter ikke Ring 5).

Vestegnssamarbejdet består af: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk Kommuner.